Witamy na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.

 

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami zapraszają Państwa  wraz  z  Waszymi  dziećmi  do odwiedzenia szkoły i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi specyfiki kształcenia w klasach mundurowych. Udzielimy również wyczerpujących informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Z  uwagi na sytuację epidemiologiczną  zapraszamy w grupach nieprzekraczających 5 osób, prosimy o zasłonięcie ust i nosa.

Oczekujemy Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.


W roku szkolnym 2021/2022 planujemy:
Klasę pożarniczą
Klasę ratowniczo-medyczną
Klasę policyjną
Klasę wojskową – OPW
W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły
mgr Artur Iwan


CERTYFIKAT DLA III LO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa znalazło się w gronie  elitarnych szkół zakwalifikowanych do II edycji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w nim otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia, jak również pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia oraz dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego.  Absolwenci szkół po ukończeniu tego programu  będą objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub będą powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową pozwalającą zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Ponadto resort zapewni młodzieży ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która otrzymała ten certyfikat. O randze programu świadczy fakt, że bezpośrednim koordynatorem projektu jest Biuro do Spraw Proobronnych, Akademia Sztuki Wojennej, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.


III LO Z NOWYM IMIENIEM SZKOŁY

14 października 2017 roku III Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię jednego z największych bohaterów XX –  wiecznej Polski – generała Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR oraz II Korpusu Polskiego.  W uroczystym nadaniu imienia szkole wzięła córka Generała, Pani Anna Maria Anders.

 


Partnerzy III LO