Witamy na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej


Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej przypomina, iż uczniowie którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym w 2019 r.  mają prawo do egzaminu w terminie poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.


Uczestnicy obozu szkoleniowego w Kuźnicy Brzeźnickiej

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego informuje, że zbiórka uczestników obozu szkoleniowego do Kuźnicy Brzeźnickiej odbędzie się 03 sierpnia (sobota) o godz. 8.00 przed budynkiem szkoły.
Planowany powrót 12 sierpnia ok. godz. 17.00.

Z poważaniem
Artur Iwan


Terminy egzaminów poprawkowych

 

Data, godzina Przedmiot
27 sierpnia 2019 r. godzina 9.00 Język polski
27 sierpnia 2019 r. godzina 9.00 Język angielski
28 sierpnia 2019 r. godzina 9.00 Matematyka
29 sierpnia 2019 r. godzina 9.00 Geografia
29 sierpnia 2019 r. godzina 9.00 Język hiszpański

Rekrutacja 2019/2020

W przypadku większej liczby chętnych z pierwszej preferencji w III LO zostanie otwarta kolejna klasa.


Szanowni Państwo – Rodzice absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

Dyrektor i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego zapraszają w każdy czwartek począwszy od 28 lutego 2019 w godzinach od 15:00 do 18:00 na dyżury, w czasie których chętnie wyjaśnimy zasady rekrutacji i odpowiemy na pytania dotyczące kierunków kształcenia w naszym liceum.

Z poważaniem Artur Iwan


III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły

mgr Artur Iwan


CERTYFIKAT DLA III LO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa znalazło się w gronie  elitarnych szkół zakwalifikowanych do II edycji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w nim otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia, jak również pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia oraz dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego.  Absolwenci szkół po ukończeniu tego programu  będą objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub będą powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową pozwalającą zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Ponadto resort zapewni młodzieży ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która otrzymała ten certyfikat. O randze programu świadczy fakt, że bezpośrednim koordynatorem projektu jest Biuro do Spraw Proobronnych, Akademia Sztuki Wojennej, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.


III LO Z NOWYM IMIENIEM SZKOŁY

14 października 2017 roku III Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię jednego z największych bohaterów XX –  wiecznej Polski – generała Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR oraz II Korpusu Polskiego.  W uroczystym nadaniu imienia szkole wzięła córka Generała, Pani Anna Maria Anders.

 


Partnerzy III LO