Witamy na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Będą to wyjątkowe obchody, bo w czasie pandemii. Nasilające się napięcie, strach może powodować zachowania destrukcyjne – łamanie praw dziecka. My jako szkoła przyłączamy się do charytatywnej ogólnopolskiej akcji #TrzymajStronęDziecka poprzez:

– wstawienie na swój profil social media zdjęcia z pluszowym misiem oznaczonego hashtagiem #TrzymajStronęMisia oraz #PrzytulMisia – jest to wyraz wsparcia dla tych, którzy potrzebują pomocy, dla dzieci i młodzieży, których prawa są łamane, ale to też Nasz głos w obronie Praw Dziecka.

– konkurs na plakat: W domu nie zawsze znaczy bezpiecznie – cyberprzestrzeń miejscem łamania Praw Dziecka.

– poprzez zachęcenie do podzielenia się spojrzeniem na prawa dziecka w czasie pandemii oczami dziecka – praca pisemna Jak rozumiesz przestrzeganie praw dziecka
w dobie pandemii? Rozwiń temat uwzględniając naukę zdalną, domową izolację…

Wasze prace będą dla nas dorosłych źródłem wiedzy o tym, co przeżywacie, czego doświadczacie, co postulujecie. Chcemy usłyszeć Wasz głos, bo to Wy jesteście najważniejsi.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Czekamy na Wasze zdjęcia w mediach społecznościowych, plakaty (nadsyłać do pani Eweliny Wołek) oraz Wasze prace (nadsyłać do pani Doroty Witas). Najciekawsze prace zostaną nagrodzone Misiami zgodnie z hasłem #TrzymajStronęMisia.


III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły
mgr Artur Iwan


CERTYFIKAT DLA III LO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa znalazło się w gronie  elitarnych szkół zakwalifikowanych do II edycji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w nim otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia, jak również pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia oraz dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego.  Absolwenci szkół po ukończeniu tego programu  będą objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub będą powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową pozwalającą zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Ponadto resort zapewni młodzieży ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która otrzymała ten certyfikat. O randze programu świadczy fakt, że bezpośrednim koordynatorem projektu jest Biuro do Spraw Proobronnych, Akademia Sztuki Wojennej, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.


III LO Z NOWYM IMIENIEM SZKOŁY

14 października 2017 roku III Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię jednego z największych bohaterów XX –  wiecznej Polski – generała Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR oraz II Korpusu Polskiego.  W uroczystym nadaniu imienia szkole wzięła córka Generała, Pani Anna Maria Anders.

 


Partnerzy III LO