Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej z przeznaczeniem na promocję czytelnictwa.
Wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele włączyli się do przygotowania  listy propozycji książek do zakupu.
Lista książek została zaopiniowana przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Miejską Bibliotekę Publiczną
i Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
Teraz trwa wpisywanie książek do programu bibliotecznego MOL Net+, żeby wszyscy mogli jak najszybciej korzystać
z zakupionych nowości.


 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa
w trakcie epidemii COVID-19

 

 1. Biblioteka czynna jest według harmonogramu wywieszonego na drzwiach.
 2. W wypożyczalni może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Wypożyczenia odbywają się przez okno łączące czytelnię z wypożyczalnią.
 4. Obsługę czytelników realizuje bibliotekarz zaopatrzony w maseczkę oraz rękawiczki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w bibliotece, w szczególności do zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi.
 6. Pomieszczenia mają być systematycznie wietrzone (co godzinę).
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.
 8. Wszystkie zwracane materiały biblioteczne podlegają 3 dniowej kwarantannie w wyznaczonym pomieszczeniu bibliotecznym.
 9. Oddawane książki są oznaczane datą, w której zostały przyjęte. Są też wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączone do użytkowania.
 10. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, w której jednocześnie mogą przebywać dwie osoby.
 11. Zachęcamy do rezerwowania i zamawiania zbiorów bibliotecznych oraz terminów korzystania z czytelni poprzez dziennik elektroniczny.

 


Wyniki V Miejskiego Konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Do konkursu zgłoszono 142 prace ze szkół podstawowych  z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane plakaty były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek oraz czytania. Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Wojciech S. – Szkoła Podstawowa nr 28

II miejsce: Hanna G.– Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Alicja P. – Szkoła Podstawowa nr 3

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6:

I miejsce: Katarzyna C. – Szkoła Podstawowa nr 3

II miejsce: Julian J. – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

III miejsce: Pola W. – Szkoła Podstawowa nr 12

Wyróżnienie: Zofia G. – Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 7-8:

I miejsce: Zuzanna Ć. –  Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce: Krystian P. – Szkoła Podstawowa nr 29

III miejsce: Lidia K. – Szkoła Podstawowa nr 12

Organizatorzy serdecznie zapraszają wymienionych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 02.03.2020r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej.


HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.30 – 11.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 9.30

REGULAMIN CZYTELNI 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. Każdy korzystający zostanie wpisany do zeszytu odwiedzin.
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących można korzystać tylko na miejscu.
 6. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma, płyty, sprzęt, z których korzysta.
 7. Sprzęt techniczny obsługuje tylko nauczyciel.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać:
– wypożyczając je do domu,
– czytając lub przeglądając na miejscu,
– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

Prawa i obowiązki czytelników

 1.  Z biblioteki mogą korzystać:
  – uczniowie,
  – nauczyciele,
  – inni pracownicy szkoły,
  – rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca.
 5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się procedurę wstrzymania dalszych wypożyczeń do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. W bibliotece prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii.

Wyniki IV Miejskiego Konkursu Plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Do konkursu zgłoszono 62 prace ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek oraz czytania. Konkurs rozstrzygnięto 28.01.2019r.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Michał G.– Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Hanna G. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Amelia M.– Szkoła Podstawowa nr 28

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6:

I miejsce: Natalia B. – Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Kuba M. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Natalia R. – Szkoła Podstawowa nr 8

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 7-8 oraz Gimnazja:

I miejsce: Nona S. – Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce: Emilia G. – Szkoła Podstawowa nr 12

III miejsce: Grzegorz Z. – Szkoła Podstawowa nr 28

Serdecznie gratulujemy!!!


Wyniki III Miejskiego Konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo.

Do konkursu zgłoszono 48 prac ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek i czytania.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Małgorzata Maraś – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – opiekunowie:              mgr Małgorzata Szwej, mgr Edyta Szumilas

II miejsce: Wiktoria Wolniaczyk – Szkoła Podstawowa nr 30 – opiekun mgr Ewa Pałac

III miejsce: Radosław Tylec – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-7:

I miejsce: Nona Sevanyan – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

II miejsce: Emilia Gasztyk – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

III miejsce: Grzegorz Zub – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Gimnazja:

I miejsce:  Katarzyna Ostaszewska – Gimnazjum nr 7  – opiekunowie: mgr Katarzyna Paliga, mgr Joanna Szmigiel-Wolska

II miejsce: Mateusz Wolniaczyk – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak

III miejsce: Marcel Gaworek Gimnazjum nr 6

Wyróżnienie: Klaudia Machera – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak