Biblioteka

Wyniki V Miejskiego Konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Do konkursu zgłoszono 142 prace ze szkół podstawowych  z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane plakaty były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek oraz czytania. Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Wojciech S. – Szkoła Podstawowa nr 28

II miejsce: Hanna G.– Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Alicja P. – Szkoła Podstawowa nr 3

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6:

I miejsce: Katarzyna C. – Szkoła Podstawowa nr 3

II miejsce: Julian J. – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

III miejsce: Pola W. – Szkoła Podstawowa nr 12

Wyróżnienie: Zofia G. – Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 7-8:

I miejsce: Zuzanna Ć. –  Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce: Krystian P. – Szkoła Podstawowa nr 29

III miejsce: Lidia K. – Szkoła Podstawowa nr 12

Organizatorzy serdecznie zapraszają wymienionych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 02.03.2020r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej.


HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.30 – 11.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 9.30

REGULAMIN CZYTELNI 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. Każdy korzystający zostanie wpisany do zeszytu odwiedzin.
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących można korzystać tylko na miejscu.
 6. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma, płyty, sprzęt, z których korzysta.
 7. Sprzęt techniczny obsługuje tylko nauczyciel.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać:
– wypożyczając je do domu,
– czytając lub przeglądając na miejscu,
– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

Prawa i obowiązki czytelników

 1.  Z biblioteki mogą korzystać:
  – uczniowie,
  – nauczyciele,
  – inni pracownicy szkoły,
  – rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca.
 5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się procedurę wstrzymania dalszych wypożyczeń do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. W bibliotece prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii.

Wyniki IV Miejskiego Konkursu Plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Do konkursu zgłoszono 62 prace ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek oraz czytania. Konkurs rozstrzygnięto 28.01.2019r.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Michał G.– Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Hanna G. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Amelia M.– Szkoła Podstawowa nr 28

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6:

I miejsce: Natalia B. – Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Kuba M. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Natalia R. – Szkoła Podstawowa nr 8

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 7-8 oraz Gimnazja:

I miejsce: Nona S. – Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce: Emilia G. – Szkoła Podstawowa nr 12

III miejsce: Grzegorz Z. – Szkoła Podstawowa nr 28

Serdecznie gratulujemy!!!


Wyniki III Miejskiego Konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo.

Do konkursu zgłoszono 48 prac ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek i czytania.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Małgorzata Maraś – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – opiekunowie:              mgr Małgorzata Szwej, mgr Edyta Szumilas

II miejsce: Wiktoria Wolniaczyk – Szkoła Podstawowa nr 30 – opiekun mgr Ewa Pałac

III miejsce: Radosław Tylec – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-7:

I miejsce: Nona Sevanyan – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

II miejsce: Emilia Gasztyk – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

III miejsce: Grzegorz Zub – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Gimnazja:

I miejsce:  Katarzyna Ostaszewska – Gimnazjum nr 7  – opiekunowie: mgr Katarzyna Paliga, mgr Joanna Szmigiel-Wolska

II miejsce: Mateusz Wolniaczyk – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak

III miejsce: Marcel Gaworek Gimnazjum nr 6

Wyróżnienie: Klaudia Machera – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak