Harmonogram roku szkolnego

Terminy działań związanych  z ocenianiem,

klasyfikowaniem i promowaniem

w roku szkolnym 2017/2018

II  semestr od  01.01.2018  do 27.04.2018 r. – klasy III III LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 10.04.2018 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.   10.04.2018 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.   23.04.2018 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej   24.04.2018 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.  24.04.2018 r.

Terminy działań związanych  z ocenianiem,

klasyfikowaniem i promowaniem

w roku szkolnym 2017/2018

II  semestr od  01.01.2018  do 22.06.2018 r. – klasy I-II LO + I-III G6

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 04.06.2018 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.   04.06.2018 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.   15.06.2018 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej    18.06.2018 r.    
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.   18.06.2018 r.

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ

I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSO NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp. Data Tematyka 
1. 13.09.2017 r. Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Tworzenie pozytywnego klimatu klasy.

2. 24.10.2017 r. Konsultacje indywidualne
3. 30.11.2017 r. Zebrania z rodzicami klas II – III G 6 oraz klas I – III  LO

Zapobieganie wykluczeniu i agresji rówieśniczej.

4. 07.12.2017 r. Konsultacje indywidualne.

 

5. 21.12.2017 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III  LO oraz II- III G6 poinformowanie o ocenach semestralnych. Podsumowanie   I semestru roku szkolnego 2017/2018. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
6. 28.02.2018 r. Konsultacje indywidualne.
7. 19.03.2018 r. Konsultacje indywidualne.
8. 10.04.2018 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO poinformowanie    o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Zebrania      z rodzicami uczniów klas II – III G 6 oraz klas I – II LO.

Przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

9. 04.06.2018 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów klas I – II  LO oraz II – III G 6.
10. 18.06.2018 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I-II LO oraz II – III G 6 – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

LP DATA WYDARZENIE
 1. 04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

2.

01.11.2017 Wszystkich Świętych
3. 23.12.2017-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna.

4.

01.01.2018 Nowy Rok

5.

29.01.2018-11.02.2018 Ferie zimowe
6. 29.03.2018-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
7. 18.04.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

8.

19.04.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza
9. 20.04.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny
10. 27.04.2018 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach programowo najwyższych III LO

11.

01.05.2018 Święto Pracy

12.

02.05.2018 Dzień dodatkowo wolny od pracy, po odpracowaniu w dniu 14.10.2017 r.
13. 04.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z języka polskiego.
14. 07.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z matematyki

15.

08.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z języka angielskiego
16. 31.05.2018 Boże Ciało
17. 22.06.2018 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017/2018.