Harmonogram roku szkolnego

TERMINY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z OCENIANIEM, KLASYFIKOWANIEM
I PROMOWANIEM 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I  semestr od  01.09.2020  do 12.02.2021 r. – klasy I – II LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  28.01.2021 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej. 28.01.2021 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  11.02.2021 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  12.02.2021 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.   12.02.2021 r.

I  semestr od  01.09.2020  do 14.12.2020 r. – klasy III LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  26.11.2020 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.  26.11.2020 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  10.12.2020 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  11.12.2020 r.
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej. 11.12.2020 r.

 II  semestr od  15.12.2020  do 30.04.2021 r. – klasy III LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  09.04.2021 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej. 09.04.2021 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  23.04.2021 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  26.04.2021 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  26.04.2021 r.

II  semestr od  15.02.2021  do 25.06.2021 r. – klasy I – II LO           

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 02.06.2021 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.  02.06.2021 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  18.06.2021 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  21.06.2021 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  21.06.2021 r.

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp. Data Tematyka
1. 02.09.2020 r. Organizacja roku szkolnego 2020/2021.
2. 11.12.2020 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji końcowej. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3. 11.12.2020 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 klas III
4. 28.01.2021 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 klas I – II
5. 12.02.2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji końcowej.
6. 12.02.2021 r. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w trakcie zebrań klasowych.
7. 09.04.2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach. Konsultacje indywidualne w pozostałych klasach.
8. 02.06.2021 r. Zebrania z rodzicami klas I – II LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach.
9. 21.06.2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji rocznej.  Podsumowanie roku szkolnego 2019/2021.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Lp. Data Wydarzenie
1. 01.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
2. 14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
3. 23.12.2020-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
4. 01.01.2021 Nowy Rok
5. 06.01.2021 Święto Objawienia Pańskiego
6. 01.02.2021-14.02.2021 Ferie zimowe
7. 01.04.2021-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
8. 30.04.2021 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych III LO
9. 03.05.2021 Święto Konstytucji 3 Maja
10. 04.05.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka polskiego.
11. 05.05.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z matematyki.
12. 06.05.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka angielskiego.
13. 03.06.2021 Boże Ciało
14. 25.06.2021 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021