Harmonogram roku szkolnego

TERMINY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z OCENIANIEM, KLASYFIKOWANIEM
I PROMOWANIEM 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I  semestr od  02.09.2019  do 10.01.2020 r. – klasy I – III LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  06.12.2019 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.  06.12.2019 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  08.01.2020 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  09.01.2020 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.  09.01.2020 r.

II  semestr od  27.01.2020  do 24.04.2020 r. – klasy III LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  24.03.2020 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.  24.03.2020 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  20.04.2020 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  21.04.2020 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  21.04.2020 r.

II  semestr od  27.01.2020  do 26.06.2020 r. – klasy I – II LO           

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  29.05.2020 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.  29.05.2020 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  19.06.2020 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  22.06.2020 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  22.06.2020 r.

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp. Data Tematyka
1. 05.09.2019 r. Organizacja roku szkolnego 2019/2020.
2. 28.10.2019 r. Konsultacje indywidualne.
3. 21.11.2019 r. Konsultacje indywidualne.
4. 06.12.2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III  LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych lub nieklasyfikowaniach. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.
5. 09.01.2020 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020.
6. 27.02.2020 r. Konsultacje indywidualne.
7. 25.03.2020 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach. Konsultacje indywidualne w pozostałych klasach.
8. 29.05.2020 r. Zebrania z rodzicami klas I – II LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach.
9. 22.06.2020 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji rocznej.  Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Lp. Data Wydarzenie
1. 02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2. 01.11.2019 Wszystkich Świętych
3. 23.12.2019-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
4. 01.01.2020 Nowy Rok
5. 06.01.2020 Święto Objawienia Pańskiego
6. 13.01.2020-24.01.2020 Ferie zimowe
7. 09.04.2020-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
8. 26.04.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych III LO
9. 01.05.2020 Święto Pracy
10. 04.05.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka polskiego.
11. 05.05.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z matematyki.
12. 06.05.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka angielskiego.
13. 11.06.2020 Boże Ciało
14. 26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020