Harmonogram roku szkolnego

TERMINY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z OCENIANIEM, KLASYFIKOWANIEM
I PROMOWANIEM 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I  semestr od  01.09.2021  do 14.01.2022 r. – klasy I – II LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  20.12.2021 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej. 20.12.2021 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  13.01.2022 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.01.2022 r.  
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.   14.01.2022 r.  

I  semestr od  01.09.2021  do 14.12.2022 r. – klasy III LO             

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 20.12.2021 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej. 20.12.2021 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej. 13.01.2022 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.01.2022 r.
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.   14.01.2022 r.

 II  semestr od  15.01.2022 r. do 29.04.2022 r. – klasy III LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  08.04.2022 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej. 08.04.2022 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  22.04.2022 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  25.04.2022 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  25.04.2022 r.

II  semestr od  15.01.2022 r. do 24.06.2022 r. – klasy I – II LO           

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania. 06.06.2022 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.   06.06.2022 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej. 20.06.2022 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  21.06.2022 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  21.06.2022 r.

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp. Data Tematyka
1. 02.09.2021 r. Organizacja roku szkolnego 2021/2022.
2. 14.01.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji końcowej. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3. 14.01.2022 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 klas III
4. 14.01.2022 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 klas I – II
5. 14.01.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji końcowej.
6. 14.01.2022 r. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w trakcie zebrań klasowych.
7. 08.04.2022 r. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach. Konsultacje indywidualne w pozostałych klasach.
8. 06.06.2022 r. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach.
9. 21.06.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji rocznej.  Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Lp. Data Wydarzenie
1. 01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
2. 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
3. 23.12.2021-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
4. 01.01.2022 Nowy Rok
5. 06.01.2022 Święto Objawienia Pańskiego
6. 14.02.2022-27.02.2022 Ferie zimowe
7. 14.04.2022-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
8. 29.04.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych III LO
9. 03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja
10. 04.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka polskiego.
11. 05.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z matematyki.
12. 06.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych III LO – egzamin maturalny z języka angielskiego.
13. 16.06.2022 Boże Ciało
14. 24.06.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021