Harmonogram roku szkolnego

TERMINY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z OCENIANIEM,

KLASYFIKOWANIEM I PROMOWANIEM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I  semestr od  01.09.2018  do 31.12.2019 r. – klasy I – III III LO + III G6              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  05.12.2018 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji śródrocznej.  05.12.2018 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  19.12.2018 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  20.12.2018 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej.  20.12.2018 r.

II  semestr od  01.01.2019  do 26.04.2019 r. – klasy III III LO              

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  25.03.2019 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.  25.03.2019 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  17.04.2019 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  23.04.2019 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  24.04.2019 r.

II  semestr od  01.01.2019  do 21.06.2019 r. – klasy I – II III LO + III G6           

Termin
1. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez  wszystkich  nauczycieli  przewidywanych ocen  niedostatecznych  lub nieklasyfikowania.  29.05.2019 r.
2. Wpisanie do dziennika lekcyjnego przez wszystkich nauczycieli oceny przewidywanej w klasyfikacji końcowej.  29.05.2019 r.
3. Wpisanie do dziennika oceny klasyfikacyjnej końcowej.  13.06.2019 r.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  14.06.2019 r.   
5. Zebrania rodziców informujące o wynikach klasyfikacji końcowej.  14.06.2019 r.

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ

I KONSULTACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW ZSO NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Data Tematyka 
1. 10.09.2018 r. Organizacja roku szkolnego 2018/2019
2. 25.10.2018 r. Konsultacje indywidualne
3. 05.12.2018 r. Zebrania z rodzicami klas III G 6 oraz klas I – III  LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych lub nieklasyfikowaniach. Zapoznanie lub przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
4. 20.12.2018 r. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2018/2019.
5. 25.03.2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III  III LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach. Konsultacje indywidualne w pozostałych klasach.
6. 24.04.2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas III  III LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji końcowej. Zebrania z rodzicami klas III G 6 oraz klas I – II  LO.
7. 29.05.2019 r. Zebrania z rodzicami klas III G 6 oraz klas I – II LO, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych lub nieklasyfikowaniach.
8. 14.06.2019 r. Zebrania z rodzicami klas III G 6 oraz klas I – II  LO, poinformowanie o wynikach klasyfikacji rocznej.  Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

LP DATA WYDARZENIE
 1. 03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 01.11.2018 Wszystkich Świętych
3. 01.11.2018 Dzień dodatkowo wolny od pracy, po odpracowaniu w dniu 13.10.2018 r.
4. 23.12.2018-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna.
5. 01.01.2019 Nowy Rok
6. 11.02.2019-24.02.2019 Ferie zimowe
7. 10.04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna
8. 11.04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza
9. 12.04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2-egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny
10. 18.04.2019-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
11. 26.04.2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach programowo najwyższych III LO
13. 01.05.2019 Święto Pracy
14. 02.05.2019 Dzień dodatkowo wolny od pracy, po odpracowaniu w dniu 27.04.2019 r.
15. 06.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z języka polskiego.
16. 07.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z matematyki
17. 08.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSO nr 2 -egzamin maturalny z języka angielskiego
16. 20.06.2019 Boże Ciało
18. 21.06.2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019.