Klasa humanistyczna

 • rozbudza zainteresowania do nauk społecznych, kultury oraz sztuki,
 • kształci postawy obywatelskie,
 • wdraża do aktywności społecznej,
 • pobudza kreatywność, kształci postawy świadomego i krytycznego odbiorcy kultury.

Jest dla uczniów, którzy obok zainteresowań humanistycznych pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywni, ciekawi świata, odważni w realizowaniu własnych marzeń i poszerzaniu zainteresowań!

Celem nauki w klasie jest:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury,
 • poznanie ciekawych ludzi ( artystów, prawników, dziennikarzy…),
 • nabywanie umiejętności miękkich niezbędnych we współczesnym świecie.

 

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • od drugiej klasy do wyboru  przedmioty  spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, język angielski
 • W ofercie naszej szkoły znajdziesz język angielski, język hiszpański, włoski i niemiecki. Wybranych języków możesz uczyć się od podstaw lub kontynuować ich naukę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • Ucz się języków z nami, jeśli chcesz zapewnić sobie lepszy start w przyszłość i być konkurencyjnym na rynku pracy, a także realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania.
 • Gwarantujemy udział w warsztatach i wykładach językowych organizowanych przez uniwersytety, biblioteki językowe, instytuty międzynarodowe, udział w imprezach kulturalnych i naukowych, wycieczkach zagranicznych.
 • Do Twojej dyspozycji mamy sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne- projektory, tablice multimedialne.

Dołącz do nas!

 

Absolwent tej klasy:

 • to przyszły student kierunków prawnych, społecznych i humanistycznych,
 • oprócz wiedzy historycznej, politologicznej i prawnej nabędzie umiejętności w zakresie przekazu informacji, prezentacji własnej opinii, argumentowania, formułowania wniosków i wypowiadania się, debatowania, negocjowania.
 • rozwinie swoje zainteresowania polityczne i znajomość otaczającego nas świata,
 • będzie mógł stać się świadomym obywatelem, który orientuje się nie tylko w sprawach państwowych, ale także lokalnych.

Formy zajęć dodatkowych uzależnione od preferencji i zaangażowania uczniów :

 • lekcje teatralne w Teatrze Śląskim w Katowicach i Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 • udział w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych,
 • wycieczki edukacyjne do instytucji naukowych i samorządowych,
 • uczestnictwo w projekcie Kino- szkoła,
 • spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i mediów,
 • debaty na tematy historyczne i społeczne w ramach Klubu Debat
 • projekty – przygotujesz wystąpienia, pochwalisz się swoją wiedzą.

 

Przygotujemy Cię do:

 • funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • zdania matury,
 • kontynuowania nauki na studiach humanistycznych, dziennikarskich, prawniczych, socjologicznych, politologii, psychologii, zarządzaniu czy stosunkach międzynarodowych i innych.

 

Wyposażymy Cię  w umiejętności :

 • wystąpień publicznych,
 • pracy zespołowej,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • planowania swojej drogi życiowej,

oraz w :

 • pewność siebie,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów

 

JEŚLI

 • chętnie pogłębiasz swoją wiedzę o świecie, jesteś ciekawy świata i otwarty na innych,
 • chcesz zrozumieć reguły rządzące światem,
 • uważasz, że ważne jest, aby mieć własne poglądy na otaczającą rzeczywistość i chcesz o nich dyskutować,
 • wierzysz, że chcieć to móc
 • chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji

 

to ………… czekamy na Ciebie III