Klasy policyjne

„Suma wszystkich strachów – terroryzm i inne zagrożenia XXI wieku”

10 stycznia klasy policyjne brały udział w zajęciach wykładowo – szkoleniowych w Akademii WSB.

Mieliśmy okazję w tym dniu wysłuchać wykładu p. dr Pauliny Polko dotyczącego terroryzmu i innych zagrożeń XXI wieku, a następnie sprawdzić swój refleks i spostrzegawczość na strzelnicy uczelni podczas warsztatów strzeleckich.

Takie zajęcia to dla nas strzał w dziesiątkę! Dziękujemy bardzo władzom uczelni za zaproszenie i polecamy się na przyszłość!


Czcimy pamięć poległych

30 października klasy o profilu policyjnym udały się pod pomnik upamiętniający rozstrzelanie policjantów z Dąbrowy Górniczej przez Sowietów wiosną 1940 roku. Uczniowie zapalili znicze, a pamięć poległych uczcili minutą ciszy.


Klasy policyjne na poligonie

Na terenie Ośrodka Euro Camping Błędów w dniach 23 i 24 października odbył się poligon uczniów klas pierwszych policyjnych. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez instruktorów (funkcjonariuszy policji). Poznali podstawowe elementy walki wręcz oraz elementy taktyki zielonej: poruszanie w szyku, maskowanie z wykorzystaniem terenu oraz marsz patrolowy.

Nie obyło się oczywiście bez musztry plutonu i pojedynczego kadeta, zabaw integracyjnych przy ognisku oraz śpiewu, a także warty nocnej.

Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i ogromnym zaangażowaniem. Wyjazd oceniamy jako wyjątkowo udany.


„Przecież tylko Polsce służę”

18 października uczniowie klas pierwszych policyjnych uczestniczyli w konferencji naukowej „Przecież tylko Polsce służę”, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Młodzież wysłuchała referatów dot. rysu historycznego Policji Państwowej w latach 1919-1939, jej struktury, problemu wykształcenia, umundurowania, uzbrojenia i liczebności. Minutą ciszy uczczono śmierć policjantów pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Na ręce wicedyrektor szkoły Pani Wioletty Ziółko, przekazane zostało przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Mariusza Krzystyniaka podziękowanie dla Dyrektora Artura Iwana i uczniów klas mundurowych naszego liceum za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz umacniania pamięci po poległych oraz pomordowanych funkcjonariuszach polskiej Policji, a w szczególności za przygotowanie inscenizacji przy Grobie Policjanta Polskiego we wrześniu 2019 r.

więcej


Uczniowie III LO na podium w Igrzyskach Policyjnych

W Siemianowicach Śląskich 27 września odbyły się Igrzyska Policyjne z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W zawodach brały udział czteroosobowe drużyny, z każdej jednostki Policji woj. śląskiego, składające się z dwóch policjantów oraz dwóch uczniów klas mundurowych szkół średnich.

Uczniowie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Violetty Ziółko w składzie:

Piotr Nowak i Konrad Pyzik startowali z funkcjonariuszami dąbrowskiej Policji, a

Artur Sowa i Arkadiusz Mendak wystartowali z policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Sportowe zmagania otworzył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Zawodnicy z 32 jednostek Policji wraz z uczniami rywalizowali w 8 konkurencjach:

  • składaniu pistoletu maszynowego PM-98 Glauberyt oraz pistoletu Glock 17 i rzucaniu rzutkami do balonów,
  • jeździe hulajnogą po wytyczonej trasie pętli,
  • 400-metrowym torze przeszkód pokonywanym z pałką typu Tonfa, służącą za pałeczkę sztafetową w trakcie pokonywania toru,
  • transporcie manekina przy pomocy chwytów transportowych i umieszczeniu go w łodzi ratunkowej na basenie oraz przepłynięcie łodzią basenu,
  • ubieraniu sprzętu PZ na czas,
  • układaniu puzzli,
  • cięciu piłą ręczną pnia drzewa,
  • przerzucaniu piłki.

Uczniowie musieli wykazać się wysokim poziomem sprawności fizycznej, celnym okiem i znajomością sprzętu PZ. Igrzyskom Policyjnym towarzyszyła dobra zabawa i sportowy duch walki.

W klasyfikacji generalnej uczniowie III LO z funkcjonariuszami z OPP zajęli II miejsce ulegając jedynie przedstawicielom Komendy Powiatowej w Lublińcu.

W uroczystym zakończeniu igrzysk uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  nadinsp. dr Krzysztof Justyński wręczając zwycięskim drużynom puchary i dyplomy.

Gratulujemy !!!


Uczniowie III LO uczcili pamięć pomordowanych i poległych policjantów na wojewódzkich uroczystościach w KWP

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość upamiętniająca zmarłych i pomordowanych policjantów II RP, która przypada w tym roku w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Tradycyjnie  we wrześniu spotkanie takie organizuje Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Uczestnicy uroczystości zebrali się przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie KWP, gdzie uczniowie oraz absolwenci policyjnych klas mundurowych naszego Liceum zaprezentowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany „ Katyń – ocalić od zapomnienia”. Wiersze i pieśni   z jednej strony pokazały wielką tragedię pomordowanych, z drugiej – rozpacz, tęsknotę, niepewność ich rodzin, które przez lata czekały na powrót synów, mężów, narzeczonych.

Po okolicznościowych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Rangę uroczystości podkreślił udział Kompanii Honorowej garnizonu śląskiego, Orkiestry Policji oraz pododdział honorowy klas policyjnych III LO i towarzyszące im poczty sztandarowe.

Udział młodzieży i absolwentów  III LO jak i naszego honorowego pododdziału  w wojewódzkich uroczystościach był dla Nas dużym wyróżnieniem.


Kuźnica 2019

W wakacje podczas dziesięciu dni obozu uczestnicy doskonalili oraz poznawali tajniki działań formacji militarnych. Tematyką była pierwsza pomoc na polu walki, działania operacyjne oraz taktyczne w terenie, podstawy strzelania i wiele innych.

Cały obóz mógł się odbyć dzięki naszemu wydziałowi profilaktyki z Dąbrowy Górniczej. Całość środków została zabezpieczona na to przedsięwzięcie przez realizację programu profilaktyki.


„Fizyka w kryminalistyce i w wojsku”

06.12.2018 roku klasa I a policyjna i I b wojskowa uczestniczyły w zajęciach „Fizyka w kryminalistyce i w wojsku” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie


OBCHODY 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 listopada 2018 r. klasy pierwsze o profilu mundurowym uczestniczyły w obchodach 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po mszy świętej w Bazylice Pw.  NMP Anielskiej Pani młodzież wraz z wiernymi i zaproszonymi gośćmi przeszła szykiem na plac pod Pałacem Kultury Zagłębia i tam zaprezentowała musztrę paradną.


NOWE DOŚWIADCZENIA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

Uczniowie klasy II w ramach realizacji dodatkowego przedmiotu elementy ratownictwa medycznego 06 listopada 2018 uczestniczyli jako pozoranci w symulowanej akcji wypadku masowego. Poprzez bezpośredni udział i obserwację działań ratowniczych doskonalili swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.
Ćwiczenia pokazowe symulowanej akcji wypadku masowego zostały przeprowadzone w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przez Ratowników Medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie współpracy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego w obliczu katastrofy budowlanej.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że pod gruzami zawalonego 4 piętrowego budynku zostały uwięzione 24 osoby, u których doszło do bezpośredniego zagrożenia utraty życia i zdrowia.
Przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa medycznego przystąpiły do wstępnej segregacji poszkodowanych (TRIAGE), a zastępy straży pożarnej zajęły się wydobyciem uwięzionych i transportem poszkodowanych do polowego punktu medycznego.
Podczas zdarzenia masowego ratownicy medyczni doskonalili umiejętności w zakresie zaawansowanych medycznych czynności ratunkowych zmagając się z licznymi urazami wielonarządowymi, urazami kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej, złamaniami otwartymi, zamkniętymi, oparzeniami. Osoby poszkodowane były we wstrząsie hipowolemicznym spowodowanym dużą utratą krwi w krwotokach zewnętrznych i wewnętrznych, wiele osób miało trudności z oddychaniem, a część z nich była nieprzytomna.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb biorących udział w akcji oraz doskonale odgrywającym swoje role pozorantom, ćwiczenia przebiegały bardzo sprawnie i były źródłem praktycznej wiedzy dla uczniów oraz efektywnym szkoleniem dla ratowników medycznych.

Galeria zdjęć poniżej.


Czcimy pamięć poległych

30 października klasa I a – profil policyjny odwiedziła pomnik upamiętniający rozstrzelanie policjantów z Dąbrowy Górniczej przez Sowietów wiosną 1940 roku. Pod pomnikiem zostały zapalone znicze, a pamięć poległych uczczono minutą ciszy.


Udział w akcji „Edward” – Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drodze


 ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH 13 x 2018

     13 października 2018 r. pierwsze klasy o profilu mundurowym przystąpiły do ślubowania.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice pw. NMP Anielskiej, po której uczniowie naszego liceum zaprezentowali program artystyczny. Montaż słowno – muzyczny zawierał przesłanie i wskazówki, jak żyć we współczesnym świecie i być wiernym wyznawanym przez siebie wartościom.

Po zakończonej  mszy młodzież w asyście orkiestry kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przeszła krokiem defiladowym  na plac w Parku im. Józefa Hallera. Tam ślubowanie uczniów kasy I a –  profil policyjny oraz I b – profil wojskowy przyjął dyrektor szkoły.

Uroczystość naszą zaszczycili rodzice, zaproszeni goście –  przedstawiciele władz państwowych, lokalnych, kościelnych oraz służb mundurowych różnego szczebla.

Ślubowanie pozostawiło niezatarte wrażenia zarówno wśród  młodzieży naszej szkoły jak i pozostałych uczestników imprezy.


Dąbrowski rajd pod hasłem ”III DEBATA PUSTYNNA”

8 września 2018 r. uczniowie pierwszych i drugich klas o profilu mundurowym uczestniczyli w dąbrowskim rajdzie zorganizowanym pod hasłem „III debata pustynna”.  Zadaniem naszej młodzieży było zabezpieczenie techniczne grupy NORDIC WALKING. Trasa rajdu obejmowała przejście 10 km szlakiem żółtym z Błędowa do miejsca Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.


W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

14 września 2018 r. uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym odwiedzili Oddział Prewencji Policji w Katowicach. Kadeci z bliska przyjrzeli się pracy policjantów, antyterrorystów oraz żołnierzy WP. Młodzież miała możliwość zapoznania się ze sprzętem, którym dysponują polskie służby mundurowe oraz przećwiczenia zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Możliwość nałożenia na siebie pełnego ekwipunku desantu lotnictwa i antyterrorysty, przejazd radiowozem na sygnale, czy wizyta w czołgu dostarczyły kadetom niezwykłych wrażeń.


DĄBROWSKI RAJD POD HASŁEM ”III DEBATA PUSTYNNA”

8 września 2018 r. uczniowie pierwszych i drugich klas o profilu mundurowym uczestniczyli w dąbrowskim rajdzie zorganizowanym pod hasłem „III debata pustynna”.  Zadaniem naszej młodzieży było zabezpieczenie techniczne grupy NORDIC WALKING. Trasa rajdu obejmowała przejście 10 km szlakiem żółtym z Błędowa do miejsca Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.


POLIGON LETNI 2018


PATROL DROGOWY – WIOSNA 2018

W dniach 21 i 25 maja uczniowie klasy policyjnej brali udział w projekcie prowadzonym wspólnie z dąbrowską drogówką „Zapobiegam, reaguję. W mundurze siła”.  Policjanci przygotowali pogadankę, dzięki której młodzież dowiedziała się, na czym polega kontrola prędkości, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie kadeci mogli już z bliska przyglądać się pracy policjantów ruchu drogowego i wykonywać swoje zadanie, polegające na wręczaniu kierującym ulotek informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na ulicach, nadmiernej prędkości i konsekwencji spożywania alkoholu. Było to działanie, które dało uczniom wiele satysfakcji.


POLIGON – ZIMA 2018

 


AWANS NA STARSZEGO KADETA

 


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

 


FURIA

 


Z wizytą w Sejmie


ŚLUBOWANIE

 


DZIEŃ OTWARTY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Jeszcze jako cywile poznajemy, co nas czeka w klasie mundurowej. Jesteśmy pełni optymizmu i gotowi na nowe, czekające nas wyzwania. Aby poznać, jak wygląda praca policjanta, wybraliśmy się na dni otwarte  Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach.      Czekało tam na nas wiele atrakcji. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy pokazy działań policjantów  m.in. w sytuacji zabezpieczenia porządku podczas meczu i konfrontację z agresywnymi kibicami. Interesująca była policyjna jazda konna. Na stoiskach tematycznych zaprezentowano pokazy sprzętu m.in. sprzęt ochrony osobistej, pojazdy służbowe, miotacze wody i łodzie patrolowe , sprzęt transportowy i wyposażenie specjalne Kompanii Prewencji  w Katowicach. Przedstawiono nam także wyposażenie i umundurowanie specjalne będące na wyposażeniu policji.  Uczestniczyliśmy w zajęciach nauki udzielania pierwszej pomocy. Na koniec mieliśmy możliwość przejechania się  radiowozem, było głośno i szybko, co wzbudziło w nas wiele entuzjazmu. Policjanci byli bardzo mili i chętnie udzielali nam interesujących odpowiedzi. Byliśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty, zwyczajnie nam się podobało.

 


NASZ PIERWSZY POLIGON

W  dniach 26-27.09.2017r. pojechaliśmy na nasz pierwszy poligon. Dla naszej klasy było to duże  przeżycie. Wraz z  naszymi kolegami z pozostałych klas mundurowych ćwiczyliśmy samoobronę, musztrę oraz elementy zielonej taktyki, przygotowywaliśmy się także do ślubowania. To były dla nas naprawdę udane dwa dni.  Ćwiczenia  prowadzone  przez instruktorów były  dla nas nowe i wyczerpujące, czuliśmy jednak satysfakcję, a nawet radość z ich wykonywania. Spędziliśmy czas w miłej i przyjemnej atmosferze. Naszą przygodę na poligonie zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, na które zaprosiliśmy także naszych rodziców.

 


PIERWSZE ZADANIE – Wolontariat

16.09.2017r.

Vienna Life Lang Team Maraton rowerowy zawitał w sobotę do Dąbrowy Górniczej. Nasze miasto po raz kolejny okazało się bardzo gościnne dla kolarzy i amatorów aktywności fizycznej. Pomimo niesprzyjającej  pogody, żaden z zawodników się nie poddał, każdy  z nich wytrwale dążył do mety. Nasza klasa miała do wykonania poważne zadanie czyli pomoc organizatorom wyścigu w zapewnieniu bezpieczeństwa rowerzystom. Sumiennie wykonywaliśmy powierzone nam obowiązki, dobrze wywiązaliśmy się z powierzonego nam obowiązku.


Klasa policyjna 2016/2019

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Plutonowy  Dawid Czepielewicz uczeń klasy III A.


Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo- oddechowej

16 października 2017 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Dąbrowie Górniczej odbyło się bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo- oddechowej zorganizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym wydarzeniu wzięło udział wiele dąbrowskich szkół i przedszkoli, w  tym nasze liceum  reprezentowane przez klasy mundurowe. Kadeci pomagali w obsłudze fantomów oraz organizacji całego przedsięwzięcia. Każdy kadet w naszej szkole nie tylko musi się uczyć lecz swoje nabyte umiejętności przekazywać również innym.  Po zakończeniu imprezy można było zobaczyć pokazy ratownictwa przygotowane przez służby medyczne i straż pożarną.


Nasz nowy Patron

14.10.2017 w centrum Dąbrowy Górniczej odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole oraz ślubowanie klas pierwszych. Całe święto poprzedziła msza w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Swoją obecnością zaszczyciła nas córka naszego nowego patrona szkoły gen. Władysława Andersa pani Minister Anna Anders oraz wielu znamienitych gości piastujących różne funkcje społeczne a także Kompania Reprezentacyjna Policji wraz z orkiestrą policji z Katowic. Po zakończeniu mszy nastąpiło uroczyste nadanie nowego imienia szkole oraz przekazanie sztandaru z rąk pani Anders i pana Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy na ręce Dyrektora Szkoły Pana Artura Iwana. Po wręczeniu sztandaru pocztowi szkolnemu nastąpiło ślubowanie reprezentantów poszczególnych klas oraz wyprowadzenie pocztu sztandarowego na drugą część uroczystości, która odbyła się przed Pałacem Kultury Zagłębia. W miejscu tym nastąpiło ślubowanie kadetów pierwszych klas mundurowych na nasz nowy sztandar szkoły. Całą uroczystość zakończyła defilada z udziałem Kompani Honorowej Policji.


Rajd Dekielka

   Rajd Dekielka jest to rajd turystyczny który ma na celu zintegrowanie klas mundurowych w naszym regionie. Rajd odbył się 6.10.2017 w Kostkowicach. Braliśmy udział w różnych konkurencjach takich jak sztafeta , pływanie na pontonach, przeciąganie liny oraz ratownictwo medyczne. Całość skończyliśmy wojskową grochówką oraz rozdaniem nagród i podziękowań. Pogoda zrobiła nam tego dnia mały monsun jak w Wietnamie lecz jak na kadeta   przystało nikt się nie skarżył i każdy wrócił z uśmiechem na twarzy, zmęczeniem w mięśniach i przemoczonym mundurem.