klasa policyjna

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA TO SZKOŁA,
W KTÓREJ KLASY POLICYJNE FUNKCJONUJĄ OD LAT.

MAMY DOŚWIADCZENIE!

KSZTAŁCENIE W KLASIE POLICYJNEJ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA POLICJI ORAZ W POROZUMIENIU Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

Absolwent ma możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości, jest doskonale przygotowany do postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji oraz w innych służbach mundurowych podległych MSWiA.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

Języki obce do wyborujęzyk  niemiecki i język hiszpański

Przedmioty dodatkowe:

 • Wiedza o policji
 • Elementy ratownictwa medycznego
 • Elementy sztuk walki i strzelectwo sportowe
 • Dodatkowa godzina wychowania fizycznego – zmodyfikowany program  uwzględnia kryteria egzaminu sprawnościowego do służb mundurowych
Trening czyni mistrza czyli od obrony do obezwładnienia przeciwnika
Policjanci w czasie służby bardzo często narażeni są na agresywne zachowania i atak. W czasie interwencji muszą reagować błyskawicznie – wykorzystując podstawowe zasady blokad stosowanych w samoobronie oraz techniki kontrataku w celu  skutecznego obezwładnienia przeciwnika.
Wszystko to doskonalimy w klasach policyjnych pod okiem profesjonalnej kadry – na warsztatach, obozach, poligonach. Ważne są indywidualne predyspozycje, ale przede wszystkim systematyczny trening i wytrwałość.

Planowane są obozy szkoleniowe:
– poligony z elementami taktyki czarnej, zielonej i czerwonej

W ramach realizacji przedmiotów dodatkowych każdy uczeń będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobyte wiadomości i umiejętności oraz dających dodatkowe punkty na egzaminach na studia np. Certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Certyfikat Ochrony Imprez Masowych.

W klasie policyjnej lekcje ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne oficerowie Policji. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach specjalistycznych Komendy Miejskiej Policji, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz obiektach zamkniętych przystosowanych do szkolenia elementów czarnej taktyki.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się z udziałem funkcjonariuszy ruchu drogowego (patrolowanie ulic, działania prewencyjne i profilaktyczne).

Tematyka zajęć policyjnych:

 • ceremoniał policyjny, musztra policyjna, bojowa
 • technika i taktyka działania policji,
 • interwencje policyjne, działania konwojowe, prewencyjne
 • szkolenia strzeleckie,
 • taktyka zielona, czerwona i czarna,
 • szkolenia fizyczne z elementami walki wręcz,
 • charakterystyka broni chemicznej.

 Klasa policyjna umożliwia:

 • poznanie specyfiki służby policyjnej,
 • naukę orientowania się w terenie z mapą i kompasem,
 • udział w obozach szkoleniowych i survivalowych,
 • zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • udział w zajęciach samoobrony,
 • poznanie różnych rodzajów broni,
 • rozwijanie umiejętności strzeleckich,
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej,
 • działanie w grupie,
 • ubieganie się o zatrudnienie w policji,
 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających specjalistyczne przeszkolenie policyjne, co ułatwia zdobycie pracy we wszystkich służbach mundurowych,
 • poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie obowiązującego prawa,
 • pogłębienie zainteresowań uczniów w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • ułatwienie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych.

Ukończenie kształcenia w tej klasie to możliwość rozpoczęcia kariery w: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Narodowych Siłach Zbrojnych.

Oddział policyjny objęty jest patronatem:

 • Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
 • Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.https://youtu.be/jROGTVZu5Nw

WIĘCEJ