Klasa policyjna

KSZTAŁCENIE W KLASIE POLICYJNEJ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA POLICJI ORAZ W POROZUMIENIU Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

To klasa dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, chcą wykonywać wyjątkowy zawód i chcą mieć stałe zatrudnienie.

W tej klasie będzie realizowany program kształcenia liceum ogólnokształcącego. Absolwent ma możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Klasa o profilu policyjnym umożliwia:

– przygotowanie do podjęcia edukacji na uczelniach wyższych,

– kontynuację nauki na kierunkach pro obronnych i przydatnych do służby,

– podjęcie pracy w służbach policyjnych.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski

matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka

Języki obce:

 • język angielski
 • do wyboru: język  niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski

Przedmioty dodatkowe:

 • Wiedza o policji
 • Elementy ratownictwa medycznego
 • Elementy sztuk walki i strzelectwo sportowe
 • Dodatkowa godzina wychowania fizycznego

Planowane są obozy sprawnościowe:
– szkoleniowo – kondycyjne
– szkoleniowe z elementami taktyki zielonej, czarnej i czerwonej

W ramach realizacji przedmiotów dodatkowych każdy uczeń będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobyte wiadomości i umiejętności oraz dających dodatkowe punkty na egzaminach na studia.

W klasie policyjnej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne oficerowie Policji.

 Klasa policyjna umożliwia:

 • poznanie specyfiki służby policyjnej,
 • naukę orientowania się w terenie z mapą i kompasem,
 • udział w obozach szkoleniowych i survivalowych,
 • zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • udział w zajęciach samoobrony,
 • poznanie różnych rodzajów broni,
 • rozwijanie umiejętności strzeleckich,
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej,
 • działanie w grupie,
 • ubieganie się o zatrudnienie w policji,
 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających specjalistyczne przeszkolenie policyjne, co ułatwia zdobycie pracy we wszystkich służbach mundurowych

Tematyka zajęć policyjnych:

 • ceremoniał policyjny, musztra policyjna, bojowa
 • technika i taktyka działania policji,
 • interwencje policyjne, działania konwojowe, prewencyjne
 • szkolenia strzeleckie,
 • taktyka zielona, czerwona i czarna,
 • szkolenia fizyczne z elementami walki wręcz,
 • charakterystyka broni chemicznej.

Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach typu: Wyższa Szkoła Policji (WSPol), Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Oficerska oraz uczelniach cywilnych m.in. na wydziałach: politologii, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, Akademii Wychowania Fizycznego.

Ukończenie kształcenia w tej klasie to możliwość rozpoczęcia kariery w: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Narodowych Siłach Rezerwowych , Obronie Terytorialnej Kraju.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminu wstępnego do szkół podoficerskich.

Oddział policyjny objęty jest patronatem:

 • Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie
 • Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
 • Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Dzięki powyższym patronatom kadeci będą mogli nie tylko ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostek Policji, ale również korzystać ze specjalistycznego sprzętu używanego przez Policję.