klasa pożarnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

 

Oferta edukacyjna

w III L O im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

Klasa pożarnicza 

To klasa dla ludzi z pasją i pragnieniem służby drugiemu człowiekowi! 

Klasa będzie działała w oparciu o zawarte porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Dąbrowie Górniczej

Dlatego w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w klasie pożarniczej.  

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • biologia
 • chemia

Program przedmiotu obejmuje podstawowe treści w zakresie:

 • prawnych zasad organizacji straży pożarnej,
 • sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
 • taktyki gaszenia pożarów,
 • środków gaśniczych,
 • zasad ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
 • łączności i alarmowania,
 • elementów pierwszej pomocy.

Ponadto program będzie zawierał treści obejmujące działania ratownicze z zakresu:

ratownictwa drogowego: procedury postępowania w miejscu wypadku drogowego: kompetencje służb współdziałających,

ratownictwa wysokościowego: podstawowe techniki alpinistyczne wykorzystywane przez straż pożarną, zasad ewakuacji ludzi z kolejek linowych, itp.,

ratownictwo chemiczne i ekologiczne: sposoby ograniczania wycieków, sposoby ratowania osób, zwierząt, środowiska i mienia przed skutkami zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,

ratownictwa medycznego: stosowane techniki i sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w różnych zdarzeniach, zasady postępowania ze sprzętem medycznym.

Zapewniamy:

 • spotkania z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • zajęcia ze specjalistami-czynnymi funkcjonariuszami Straży Pożarnej
 • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego
 • zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe
 • raz w miesiącu zajęcia praktyczne na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie
 • obozy szkoleniowe z naciskiem na ćwiczenia strażackie
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii w szkole i na wyższych uczelniach
 • zajęcia i szkolenia z pierwszej pomocy 

Oferta klasy pożarniczej skierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wyboru kierunku kształcenia, jak również do uczniów widzących swoją przyszłość w Straży Pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.

 Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego

Po ukończeniu klasy pożarniczej w LO można kontynuować naukę:

 • w Szkole Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • w Szkole Aspirantów m. in. : w Krakowie, Częstochowie
 • w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 • na Akademii Wychowania Fizycznego
 • na Politechnice Śląskiej

Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze po powrocie do szkoły z ochotą uczestniczą w  zajęciach praktycznych. Absolwencie ósmej klasy dołącz do naszych zajęć  laboratoryjnych, zapisz się do III LO już dzisiaj.

Klasa ratowniczo-medyczna i pożarnicza

 WIĘCEJ