klasa wojskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin praktyczny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do I klasy o profilu wojskowym – OPW 07.06.2021 r. i 
08.06.2021 r.  – otwórz

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

 

TRWA NABÓR DO KLASY WOJSKOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wojskowej w roku szkolnym 2021-2022

17 maja 2021r. – 31 maja 2021r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)
07 czerwca 2021r. – 08 czerwca 2021r. – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
09 czerwca 2021r. (do godz.15.00) – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA  PRÓBY  SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW  DO  ODDZIAŁU  PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO

 Cel:
Poznanie  kompetencyjnych  zdolności  kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego.

Termin:
07 i 08 czerwca 2021r. godz. 9.00

Miejsce:
Sala gimnastyczna III LO im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

Program i zasady:
I. Weryfikacja kandydatów od godz. 9.00 wg podanego na stronie internetowej szkoły harmonogramu (http://www.zso2.dabrowa.pl )

–  złożenie orzeczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia
–  złożenie oświadczenia  rodziców / zał.1 /
–  pobranie Indywidualnej Karty Kandydata / zał.2 /

II. Kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej w stroju i obuwiu sportowym.

III. Kandydaci przystępują do 5 prób sprawności fizycznej w następujących kolejnościach:  / zał.3 /

 1. Rozgrzewka / dolna sala gimnastyczna /
 2. Skok w dal z miejsca / górna sala gimnastyczna /
 3. Rzuty piłkami lekarskimi / górna sala gimnastyczna /
 4. Skłony tułowia w przód z piłką lekarską / górna sala gimnastyczna /
 5. Bieg wahadłowy 10×10 / górna sala gimnastyczna /

IV. Wyniki

 1. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 pkt.
 2. Za każdą próbę sprawnościową można uzyskać max. 20 pkt.
 3. Za zaliczoną próbę sprawności fizycznej uznaje się gdy kandydat uzyska 51 pkt.

Zał. 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Zał. 2 – INDYWIDUALNA KARTA KANDYDATA 

Zał. 3 – PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Klasy wojskowe w naszej szkole mają status Oddziałów Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jesteśmy szkołą w regionie zagłębiowskim po ukończeniu, której absolwenci otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do uczelni wojskowych i uzyskują prawo do realizacji skróconej służby przygotowawczej. Są beneficjentami dotacji MON i Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza na sprzęt, wyposażenie, umundurowanie i obozy szkoleniowe.

To klasa dla tych, którzy chcą wykonywać w przyszłości ciekawy i pożyteczny zawód, chcą mieć gwarancję stałego zatrudnienia i lubią wyzwania.

Uczęszczanie do tej klasy daje możliwość:

– przygotowania do dalszej edukacji na uczelniach wojskowych,

– kontynuację nauki na kierunkach cywilnych: historia, politologia, geografia, bezpieczeństwo narodowe,

– podjęcie służby zawodowej w Polskich Siłach Zbrojnych zaraz po ukończeniu szkoły.

Razem tworzymy tradycję, prestiż munduru, braterstwo i odpowiedzialność.

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego.

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język angielski
 • historia

Języki obce:

 • język angielski
 • do wyboru: język niemiecki i język hiszpański

 Przedmioty dodatkowe to:

edukacja wojskowa,

elementy ratownictwa medycznego w służbach mundurowych,

elementy strzelectwa sportowego.

Klasa wojskowa ma dodatkową godzinę wychowania fizycznego, a program tego przedmiotu uwzględnia kryteria egzaminu wstępnego do szkół wojskowych.

 Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności, a to daje szansę uzyskania dodatkowych punktów podczas procesu rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

Innowacją w tej klasie jest:

 • dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa,
 • zmodyfikowany rozkład materiału wychowania fizycznego,
 • rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa,
 • dodatkowy przedmiot ratownictwo medyczne,
 • obozy szkoleniowo – kondycyjne,
 • obozy szkoleniowe z elementami taktyki zielonej, czarnej i czerwonej.

Proces nauczania jest prowadzony  przez  pedagogów z wieloletnim doświadczeniem opartym na współpracy z:

 • Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego w Krakowie,
 • 34. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu, 
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Będzinie, 
 • Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej, Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, 
 • Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

 Dzięki powyższym patronom kadeci będą mogli nie tylko ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej, ale również korzystać ze specjalistycznego sprzętu używanego przez Wojsko Polskie.

Jak mija nam rok szkolny?

 Zaczynamy od uroczystego ślubowania!

Dnia 30 października 2019 r. oddajemy hołd pomordowanym żołnierzom pod Pomnikiem Katyńskim przy Kościele pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej.

Relaks, profilaktyka i taktyka wypełniały nam czas na 1. obozie integracyjnym dla klas mundurowych. W ciągu 24 godzin klasy pierwsze wojskowe zdążyły zrealizować zajęcia sportowe, działania taktyczne w terenie oraz przeanalizować zagrożenia współczesnego świata.

Uczestniczyliśmy w Miejskich Obchodach Święta Niepodległości. W naszym wykonaniu można było zobaczyć musztrę paradną na placu Wolności przy tablicy pamiątkowej poświęconej 11. Pułkowi Piechoty Zagłębiaków.

Klasy wojskowe z naszego liceum uczestniczyły w konferencji naukowej w Krakowie. Konferencja ta została zorganizowana z okazji 5 – lecia Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa, a odbyła się na terenie Kampusu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego.

 

W trzeci czwartek każdego miesiąca uczniowie klas wojskowych naszego liceum        w ramach realizacji II edycji Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych szkolą się na terenie 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

31 stycznia 2020 r.  braliśmy udział w uroczystych obchodach VIII Rocznicy Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W lutym 2020 wyjechaliśmy do Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego w Krakowie. Zwiedzaliśmy tam Izbę Pamięci.

A w wakacje czeka nas obóz, w czasie którego będziemy doskonalili oraz poznawali tajniki działań formacji militarnych.

Prezentacja – klasa wojskowa – otwórz

Chętnych zapraszamy

do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej,

aby uzyskać więcej informacji oraz rozpocząć procedurę przyjęcia.


Informacje dotyczące naboru do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – otwórz


WIĘCEJ