Klasy wojskowe

Dnia 18 czerwca 2021r. odbyło się ślubowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego (kl.1b).

Uroczystość miała miejsce w 34. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu, uświetniła ją Wojskowa Asysta Honorowa 34.  Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia.
Ślubowanie przyjął ppłk. Grzegorz Gdula – Dowódca 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.


Uczniowie klasy 1b OPW zostali wyposażeni w pakiet ubiorczy z dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP” w wysokości 31680zł. Wkład Gminy Dąbrowa Górnicza wyniósł natomiast 7920 zł.


Informacje dotyczące naboru do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – otwórz


Ku czci poległym

Uczniowie klas wojskowych w dniu 30 października 2019 r. oddali hołd pomordowanym żołnierzom pod Pomnikiem Katyńskim przy Kościele pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej.
W tym dniu uczniowie pełnili honorową wartę, zapalili znicz pamięci oraz uczcili pamięć poległych żołnierzy „Minutą ciszy”.

Klasy wojskowe na poligonie

22 – 23 pażdziernik, Błędów Euro Camping.

Relaks, profilaktyka i taktyka wypełniały czas na I obozie integracyjnym dla klas mundurowych.

W ciągu 24 godzin klasy pierwsze wojskowe zdążyły zrealizować zajęcia sportowe, działania taktyczne w terenie oraz przeanalizować zagrożenia współczesnego świata.

Na zakończenie wyprawy słychać było całkowite zadowolenie i satysfakcję, zatem należy przyznać że, wyjazd w 100% udany.


Konferencja COLąd –DKL w Krakowie

23 maja 2019 roku klasy wojskowe z naszego liceum uczestniczyły w konferencji naukowej w Krakowie. Konferencja ta została zorganizowana z okazji 5 lecia Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa, a odbyła się na terenie Kampusu Krakowskiej Akademii
im. A. Frycza – Modrzewskiego.

Wydarzenie to poświęcone było głównie tematyce związanej z historią COLąd – DKL, rolą Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego, zagrożeniom dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku oraz polskim kontyngentom wojskowym. Było ono połączone ze statycznym pokazem uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącym na wyposażeniu Wojsk Lądowych.

Gościem specjalnym na konferencji był prof. Wojciech Narębski, który  wspominał wydarzenia z kampanii włoskiej – bitwy o Monte Cassino.

Spotkanie zakończono po omówieniu tematyki dotyczącej systemu naboru do Sił Zbrojnych RP.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie naszej szkoły na tak ważne wydarzenie.


Nasze szkolenia w Bytomiu

       W trzeci czwartek każdego miesiąca uczniowie II klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa z Dąbrowy Górniczej w ramach realizacji II edycji Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych szkolą się na terenie 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

W czasie pobytu w jednostce uczniowie realizują szkolenie wojskowe prowadzone przez instruktorów z poszczególnych dziedzin sztuki wojskowej.

Na ostatnich zajęciach kadeci zapoznawali się z obsługą broni palnej / B.L.O.S./, postaw strzeleckich, obsługą granatu bojowego, taktyką pola walki. Żołnierze Dywizjonu zorganizowali zawody strzeleckie w których wykorzystano urządzenie elektroniczne „CYKLOP”. W zawodach kadeci osiągali bardzo dobre wyniki i zostali nagrodzeni wysokimi ocenami za bezpieczne i profesjonalne posługiwanie się bronią.

Następna relacja z zajęć w jednostce wojskowej pod koniec listopada.


„Fizyka w kryminalistyce i w wojsku”

06.12.2018 roku klasa I a policyjna i I b wojskowa uczestniczyły w zajęciach „Fizyka w kryminalistyce i w wojsku” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie


Kuźnica 2019

W wakacje podczas dziesięciu dni obozu uczestnicy doskonalili oraz poznawali tajniki działań formacji militarnych. Tematyką była pierwsza pomoc na polu walki, działania operacyjne oraz taktyczne w terenie, podstawy strzelania i wiele innych.

Cały obóz mógł się odbyć dzięki naszemu wydziałowi profilaktyki z Dąbrowy Górniczej. Całość środków została zabezpieczona na to przedsięwzięcie przez realizację programu profilaktyki.


 OBCHODY 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 listopada 2018 r. klasy pierwsze o profilu mundurowym uczestniczyły w obchodach 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po mszy świętej w Bazylice Pw.  NMP Anielskiej Pani młodzież wraz z wiernymi i zaproszonymi gośćmi przeszła szykiem na plac pod Pałacem Kultury Zagłębia i tam zaprezentowała musztrę paradną.


 ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH 13 x 2018

     13 października 2018 r. pierwsze klasy o profilu mundurowym przystąpiły do ślubowania.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice pw. NMP Anielskiej, po której uczniowie naszego liceum zaprezentowali program artystyczny. Montaż słowno – muzyczny zawierał przesłanie i wskazówki, jak żyć we współczesnym świecie i być wiernym wyznawanym przez siebie wartościom.

Po zakończonej  mszy młodzież w asyście orkiestry kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przeszła krokiem defiladowym  na plac w Parku im. Józefa Hallera. Tam ślubowanie uczniów kasy I a –  profil policyjny oraz I b – profil wojskowy przyjął dyrektor szkoły.

Uroczystość naszą zaszczycili rodzice, zaproszeni goście –  przedstawiciele władz państwowych, lokalnych, kościelnych oraz służb mundurowych różnego szczebla.

Ślubowanie pozostawiło niezatarte wrażenia zarówno wśród  młodzieży naszej szkoły jak i pozostałych uczestników imprezy.


Dąbrowski rajd pod hasłem ”III DEBATA PUSTYNNA”

8 września 2018 r. uczniowie pierwszych i drugich klas o profilu mundurowym uczestniczyli w dąbrowskim rajdzie zorganizowanym pod hasłem „III debata pustynna”.  Zadaniem naszej młodzieży było zabezpieczenie techniczne grupy NORDIC WALKING. Trasa rajdu obejmowała przejście 10 km szlakiem żółtym z Błędowa do miejsca Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej.


Bytom 2018

Nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie szkół zakwalifikowanych do II edycji programu Certyfikowanych Klas Mundurowych, programu MON-u. Jednostką wojskową, która objęła patronat nad naszą klasą i będzie prowadzić szkolenie jest 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu. 4.09.2018 r. kadeci z klasy wojskowej II b wzięli udział w inauguracji roku szkolnego, gdzie omawiano cały plan i zakres szkolenia. Nasi uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostki w każdy trzeci czwartek miesiąca, począwszy od 20 września 2018r.
Życzymy sukcesów!

Szkolenie z zakresu czarnej taktyki w Centrum Gier Fabularnych-Furia


Pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej


 Ślubujemy 

 Ja uczeń klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego na sztandar szkoły ślubuję…