Klasa wojskowa

III LO im. Generała Władysława Andersa jest jedyną szkołą w regionie zagłębiowskim, która prowadzi Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – Program Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uczniowie tej klasy będą realizowali innowację pedagogiczną o charakterze organizacyjnym tj:

– dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa

– zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego

– jeden raz w miesiącu bezpłatny wyjazd do partnerskiej Jednostki Wojskowej na szkolenie o charakterze bojowym i taktycznym

– raz w roku bezpłatny wyjazd na kilkudniowy obóz szkoleniowy ( jednostka wojskowa lub poligon ) wskazany przez MON

– od klasy II dodatkowy przedmiot elementy ratownictwa medycznego z możliwością zdobycia certyfikatu KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy).

 

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą złożyć przysięgę wojskową i będą pełnoprawnymi żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych.

 

To klasa dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, chcą wykonywać wyjątkowy zawód i chcą mieć stałe zatrudnienie.

W tej klasie będzie realizowany program kształcenia liceum ogólnokształcącego.  Absolwent ma możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Klasa o profilu wojskowym umożliwia:

– przygotowanie do podjęcia edukacji na uczelniach wojskowych,

– kontynuację nauki  na kierunkach proobronnych,

– podjęcie pracy w służbach wojskowych.

Przedmioty rozszerzone:

  • język polski

Od drugiej klasy do wyboru przedmioty spośród: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia, fizyka.                                                                           

Języki obce:

  • język angielski
  • do wyboru: język  niemiecki, język  hiszpański, język włoski, język rosyjski

Przedmioty dodatkowe:

  • przysposobienie wojskowe
  • ratownictwo medyczne

Planowane są obozy sprawnościowe:
– szkoleniowo – kondycyjne
– szkoleniowe z elementami taktyki zielonej, czarnej i czerwonej

W ramach realizacji przedmiotów dodatkowych każdy uczeń będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających  zdobyte wiadomości   i umiejętności oraz dających dodatkowe punkty na egzaminach na studia.

      W klasie wojskowej zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne (przysposobienie wojskowe)  oficerowie Wojska Polskiego.

      Uzupełnieniem edukacji dla bezpieczeństwa są zajęcia z ratownictwa medycznego, manewry wojskowe z udziałem instruktorów pracujących   na co dzień z żołnierzami.

Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych  m.in.  w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkole Oficerskiej oraz uczelniach cywilnych m.in. na wydziałach: politologii, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, Akademii Wychowania Fizycznego.

      Ukończenie kształcenia w tej klasie to możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych , Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również  w szeregach Wojska Polskiego jako zawodowy szeregowy.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminu wstępnego do szkół podoficerskich.

 Oddział wojskowy objęty jest patronatem:

  • Centrum Operacji  Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego  w Krakowie
  • Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie,
  • Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  • Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

Dzięki powyższym patronatom  kadeci będą mogli nie tylko ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej, ale również korzystać ze specjalistycznego sprzętu używanego przez Wojsko Polskie.

CZEKAMY NA CIEBIE !!!