Klasy pożarnicze

8 czerwca 2021 roku uczniowie klas pożarniczych uczestniczyli w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa technicznego marki Holmatro. Uczyli się cięcia i rozpierania elementów konstrukcji stalowych, a w dalszej części zajęć, budowania linii gaśniczych z użyciem środka gaśniczego w postaci wody, której oczywiście nie mogło zabraknąć w tak upalnym dniu. Zajęcia z udostępnieniem sprzętu prowadził Jarosław Dudek, Naczelnik jednostki OSP Łosień,  która zaszczyciła nas swoją obecnością za co serdecznie dziękujemy.


Klasy Pożarnicze z wizytą w przedszkolu.

Ogromną niespodziankę z okazji Dnia Dziecka zrobili uczniowie klas pożarniczych z III LO dla dzieci z Przedszkola nr 39. Wraz ze Strażakiem Marshallem z Psiego Patrolu sprawdzali czy przedszkolaki są bezpieczne i radosne w tym dniu. Zadanie wykonane!!!  Wszystkie dzieciaki były uśmiechnięte i szczęśliwe i ze Strażakiem Marshallem przybijały piąteczkę.  


4 maja Dzień Strażaka

Klasa pożarnicza z okazji Dnia Strażaka przygotowała życzenia i podziękowania dla wszystkich strażaków.
Do życzeń przyłącza się Dyrekcja III LO, Grono Pedagogiczne i wszyscy Uczniowie.


Nadrabianie zaległości w I klasie pożarniczej !!! W dniu dzisiejszym z uśmiechem przystąpiliśmy do zajęć praktycznych, które do tej pory nie mogły się odbywać. Co prawda pogoda ograniczyła nam miejsce ćwiczeń do sali gimnastycznej, ale nie odebrała chęci i zaangażowania do pracy. Mimo zmęczenia wyczerpującą musztrą poprzedzającą zajęcia, walczyliśmy do dzwonka ;-). Ćwiczyliśmy wykonywanie konkretnych zadań przez strażaków
w zastępie z podziałem na roty, budowaliśmy linie wężowe i zajmowaliśmy stanowiska gaśnicze.

 The Great Fire of London

Grupa pożarnicza z klasy 2cSP realizowała na lekcji języka angielskiego projekt związany z Wielkim Pożarem Londynu.
Oglądaliśmy wspólnie animację w języku angielskim związaną z tym dramatycznym wydarzeniem z 1666 roku, zwiedzaliśmy wirtualnie muzeum w Londynie i oglądaliśmy wystawę poświęconą akcji ratowania miasta. Projekt ten pozwolił na poznanie ważnego wydarzenia w historii Londynu. Uczniowie przygotowali komiksy obrazujące akcję ratunkową.

Zapraszamy do oglądania i czytania.


KONKURS
pod hasłem „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”
w ramach
Kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Klasy ratowniczo- medyczne i pożarnicze biorą udział w konkursie „Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce”. Film, który znajduje się poniżej  jest podsumowaniem przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie szkoły pod hasłem „ Bezpieczna JA, bezpieczny TY” oraz zapowiedzią kolejnych działań.

W związku z  licznymi zajęciami praktycznymi uczniowie naszej szkoły postanowili wykorzystać to w praktyce. Podjęli się wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy w celu uczenia młodszych kolegów i koleżanki.

 Uczniowie klasy  ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

W październiku zaplanowane było kolejne działanie, klasy pożarniczej, która miała odwiedzić kolejną grupę przedszkolaków. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie  promocja wiedzy i kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu oraz integracja naszej szkolno – przedszkolnej społeczności.
Poprzez nasze działania chcemy przybliżyć dzieciom sylwetkę strażaka i opowiedzieć na czym polega jego praca.
Ponadto pragniemy przekazać dzieciom, jak powinny zachować się w przypadku powstania pożaru w domu czy przedszkolu, a w szczególności uświadomić im niebezpieczeństwa, jakie stwarza zabawa niebezpiecznymi materiałami i jak mogą wezwać pomoc pod nieobecność dorosłych.
Kolejnym zadaniem będzie wdrożenie dzieci do prawidłowych zachowań podczas ewakuacji poprzez: doskonalenie umiejętności poruszania się w grupie, wskazanie właściwych postaw podczas ewakuacji oraz omówienie znaczenia symboli znaków ewakuacyjnych.
Jak tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą odbędzie się to zaplanowane szkolenie przedszkolaków przez naszych uczniów.

 


Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w naszej szkole

Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze naszego liceum brały udział w warsztatach szkoleniowych z ratownictwa medycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa-Medycznego przy OSP Dąbrowa Górnicza  Śródmieście uświadomili naszym uczniom jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a dzięki szkoleniu młodzież nauczyła się jak udzielić pomocy poszkodowanemu z nagłym zatrzymaniem krążenia przy użyciu AED, przy zadławieniu czy drobnych urazach.

W ramach zajęć odbyły się pokazy sprzętu z dziedziny ratownictwa technicznego i ratownictwa wodnego przeprowadzone przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się m.in. z hydraulicznym zestawem ratowniczym, służącym  do usuwania skutków wypadków drogowych, w tym uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w pojazdach
oraz z wyposażeniem pontonowej łodzi ratowniczej, ubraniami wypornościowymi, kołami i rzutkami ratowniczymi.

Przedstawiciele Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej przy OSP Okradzionów opowiedzieli jak działają grupy poszukiwawczo-ratownicze i na czym polega szkolenie psa ratownika w terenie.

Warsztaty te miały na celu naukę zasad postępowania w razie wypadków w codziennym życiu, uwrażliwienie młodzieży na potrzebę niesienia pomocy oraz wykształcenie w nich właściwych postaw.


Warsztaty specjalistyczne w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

 W dniu 17 grudnia 2019 r.  klasy pożarnicze w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu „Edukacja pożarnicza” wzięły udział w cyklicznych warsztatach specjalistycznych na terenie Komendy Miejskiej PSP pod opieką nauczyciela przedmiotu Roberta Husarza.

Tematem spotkania było udzielanie pomocy osobom nieprzytomnym z zatrzymanym oddechem w ramach Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej i przećwiczenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalistycznych fantomach.

Uczniowie poznali takie elementy RKO jak:
– umiejętność oceny zagrożenia dla ratownika – (dbałość o swoje bezpieczeństwo),
– ocena stanu przytomności osoby poszkodowanej,
– sposoby udrożnienia dróg oddechowych,
– wezwanie pomocy medycznej,
– wykonywanie pośredniego masażu serca przez uciskanie klatki piersiowej,
– zastosowanie automatycznego defibrylatora – AED.

Fachowego instruktarzu udzielił ratownik medyczny mł. asp. Dawid Plutka, za co serdecznie dziękujemy.


Gra terenowa – POGORIA III

       W sobotę 07 grudnia 2019 roku uczniowie z klas ratowniczo-medycznych i pożarniczych brali udział w grze terenowej, przygotowanej przez nauczyciela ratownictwa medycznego przy współpracy ratowników z OSP „Śródmieście”.

Trzyosobowe zespoły wg otrzymanej mapki na wyznaczonych punktach wykonywały zadania praktyczne oraz teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zawodnicy gry terenowej zmagali się na przygotowanych pozoracyjnych stacjach z poszkodowanym nieprzytomnym, pogryzionym przez psa oraz poszkodowanym nieoddychającym wyciągniętym z wody.

Uczniowie biorąc udział w takiej formie zajęć zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się właściwych zachowań podczas prowadzonych akcji ratowniczych jak również współpracy i komunikacji w zespole.

Podsumowanie zadań, wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród odbyło się przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Wielkie podziękowania dla pozorantów z klasy III a i absolwentów III LO.


WARSZTATY  W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

We wtorek 26 listopada 2019 roku w ramach zajęć z ratownictwa medycznego i edukacji pożarniczej klasy pierwsze ratowniczo-medyczne i pożarnicze uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach warsztatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej pod opieką nauczycieli Violetty Ziółko i Roberta Husarza.

Celem warsztatów było:

– zapoznanie się z  funkcjonowaniem i strukturami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,
– poznanie specjalistycznego wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa drogowego oraz wodnego,
– zapoznanie się z pacą dyspozytora przyjmującego zgłoszenia zdarzeń,
– poznanie pracy ratownika strażaka,
– poznanie sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zajęcia strażakom jak i dowódcy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.


Klasy pożarnicze na poligonie

Na terenie Ośrodka Euro Camping Błędów w dniach 24 i 25 października odbył się poligon uczniów klas pierwszych ratowniczo-medycznych i pożarniczych. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej, ratowników i przedstawicieli grupy poszukiwawczo- ratowniczej przy OSP Okradzionów.

Uczniowie poznali rodzaje środków gaśniczych i mechanizmy ich działania oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozwijali linie wężowe i zajmowali stanowiska gaśnicze oraz operowali prądami gaśniczymi. Nauczyli się prawidłowego zachowania w przypadku powstania pożaru    i innych zagrożeń oraz poznali właściwe procedury działań ratowniczych.

Grupa Ratownictwa-Medycznego z OSP Dąbrowa Górnicza OSP Śródmieście przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy poszkodowanego urazowego.

Uczniowie na ćwiczeniach praktycznych transportowali poszkodowanych z miejsca zagrożenia, w akcjach symulowanych u poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia wykonywali  RKO i używali AED. Poznali wyposażenie karetki pogotowia i nauczyli się stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa poprzez zakładanie kołnierza ortopedycznego.

Wysłuchali wykładu na temat działania grup poszukiwawczo-ratowniczych, szkolenia psa ratowniczego oraz w godzinach wieczornych zobaczyli na żywo trening psa ratownika.

Nie zabrakło musztry, zabaw integracyjnych przy ognisku, śpiewu i warty nocnej.

Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem.


W dniu 20 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych ratowniczo-pożarniczych oraz uczniowie klas III z rozszerzoną fizyką uczestniczyli w pokazie eksperymentów na temat: „ Pod napięciem” oraz „Ogień-wróg czy przyjaciel?” na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego