Klasy ratowniczo-medyczne

Naturalnie znaczy zdrowo
nasz projekt


Pierwszej Pomocy dla przedszkolaków

Uczniowie klasy pierwszej ratowniczo – medycznej opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Przedszkolaki nauczyły się podstawowych numerów alarmowych i jak wezwać pogotowie przez telefon. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

A dla naszych uczniów było to nowe doświadczenie i możliwość zaprezentowania już zdobytej wiedzy na przedmiocie elementy ratownictwa medycznego.


Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego

        Grupa ratowniczo-medyczna z klasy Ic po SP uczestniczyła pod opieką nauczyciela ratownictwa medycznego w warsztatach szkoleniowych, które odbyły się w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Tematem przewodnim warsztatów było – postępowanie w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością układu oddechowego i krążenia w Centrum Symulacji Medycznej.

Uczniowie ćwicząc na fantomach symulowane scenki zdarzeń wg zaprogramowanych scenariuszy zdobyli umiejętności praktyczne, które uświadomiły im jak ważna jest właściwie przeprowadzona akcja ratunkowa.

Takie formy zajęć pozwalają pozbyć się bariery wynikającej z obawy przed popełnieniem błędu i uświadamiają nam, że każdy jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.


Dnia 31.01.2020r.  klasy „c” (promocja zdrowia, ratownictwo medyczne) brały udział w warsztatach „Jak się nie starzeć za młodu” w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Już sam temat zajęć był dla nas intrygujący. Dowiedzieliśmy się, jak można zapobiegać oznakom starzenia skóry, jaki wpływ mają czynniki środowiskowe na stan naszej cery oraz jak powstają podróbki popularnych kosmetyków i jaki zadziwiający mają skład – co są w stanie zrobić producenci, aby jak najbardziej upodobnić podróbki do oryginałów.

Drugi warsztat, który był przeznaczony dla nas („Nie bój się ratować życia innym”) rozszerzył nasze wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, czy najistotniejszych czynności wykonywanych na miejscu wypadku – np. jak szybko i skutecznie wezwać pomoc.


Gra terenowa – POGORIA III

       W sobotę 07 grudnia 2019 roku uczniowie z klas ratowniczo-medycznych i pożarniczych brali udział w grze terenowej, przygotowanej przez nauczyciela ratownictwa medycznego przy współpracy ratowników z OSP „Śródmieście”.

Trzyosobowe zespoły wg otrzymanej mapki na wyznaczonych punktach wykonywały zadania praktyczne oraz teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zawodnicy gry terenowej zmagali się na przygotowanych pozoracyjnych stacjach z poszkodowanym nieprzytomnym, pogryzionym przez psa oraz poszkodowanym nieoddychającym wyciągniętym z wody.

Uczniowie biorąc udział w takiej formie zajęć zdobywają umiejętności praktyczne, uczą się właściwych zachowań podczas prowadzonych akcji ratowniczych jak również współpracy i komunikacji w zespole.

Podsumowanie zadań, wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród odbyło się przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Wielkie podziękowania dla pozorantów z klasy III a i absolwentów III LO.


Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego

       We wtorek 03 grudnia 2019 roku grupa ratowniczo-medyczna z klasy Ic po G uczestniczyła pod opieką Violetty Ziółko w warsztatach szkoleniowych z ratownictwa medycznego, które odbyły się w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Tematem przewodnim warsztatów było – postępowanie w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością układu oddechowego i krążenia w Centrum Symulacji Medycznej.

Uczniowie ćwicząc na fantomach symulowane scenki zdarzeń wg zaprogramowanych scenariuszy zdobyli umiejętności praktyczne, które uświadomiły im jak ważna jest właściwie przeprowadzona akcja ratunkowa.

Takie formy zajęć pozwalają pozbyć się bariery wynikającej z obawy przed popełnieniem błędu i uświadamiają nam, że każdy jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.


WARSZTATY  W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

We wtorek 26 listopada 2019 roku w ramach zajęć z ratownictwa medycznego i edukacji pożarniczej klasy pierwsze ratowniczo-medyczne i pożarnicze uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach warsztatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej pod opieką nauczycieli Violetty Ziółko i Roberta Husarza.

Celem warsztatów było:

– zapoznanie się z  funkcjonowaniem i strukturami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,
– poznanie specjalistycznego wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa drogowego oraz wodnego,
– zapoznanie się z pacą dyspozytora przyjmującego zgłoszenia zdarzeń,
– poznanie pracy ratownika strażaka,
– poznanie sprzętu ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zajęcia strażakom jak i dowódcy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.


Klasy ratowniczo-medyczne na poligonie

Na terenie Ośrodka Euro Camping Błędów w dniach 24 i 25 października odbył się poligon uczniów klas pierwszych ratowniczo-medycznych i pożarniczych. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach programowych prowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej, ratowników i przedstawicieli grupy poszukiwawczo- ratowniczej przy OSP Okradzionów.

Uczniowie poznali rodzaje środków gaśniczych i mechanizmy ich działania oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozwijali linie wężowe i zajmowali stanowiska gaśnicze oraz operowali prądami gaśniczymi. Nauczyli się prawidłowego zachowania w przypadku powstania pożaru    i innych zagrożeń oraz poznali właściwe procedury działań ratowniczych.

Grupa Ratownictwa-Medycznego z OSP Dąbrowa Górnicza OSP Śródmieście przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy poszkodowanego urazowego.

Uczniowie na ćwiczeniach praktycznych transportowali poszkodowanych z miejsca zagrożenia, w akcjach symulowanych u poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia wykonywali  RKO i używali AED. Poznali wyposażenie karetki pogotowia i nauczyli się stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa poprzez zakładanie kołnierza ortopedycznego.

Wysłuchali wykładu na temat działania grup poszukiwawczo-ratowniczych, szkolenia psa ratowniczego oraz w godzinach wieczornych zobaczyli na żywo trening psa ratownika.

Nie zabrakło musztry, zabaw integracyjnych przy ognisku, śpiewu i warty nocnej.

Mimo bardzo wymagających zajęć uczniowie wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem.