Matura 2021

Publikacja wyników w ZIU Jaworzno – otwórz

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego – więcej

Procedury przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego – otwórz 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) – otwórz

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. – otwórz

Formuła arkuszy egzaminacyjnych obowiązująca na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. – otwórz