Oferta edukacyjna

III LO – nowoczesna szkoła z tradycjami

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy:

 

Klasę pożarniczą

Klasa ratowniczo-medyczną

Klasę policyjną

Klasę wojskową

 

W przypadku większej liczby chętnych z pierwszej preferencji w III LO zostanie otwarta kolejna klasa.

 

Nasze Liceum położone jest w centrum Gołonoga – w dzielnicy Dąbrowy Górniczej przy ulicy B. Prusa 3.
Mimo, iż liczy sobie 50 lat – jest nowoczesną placówką. Oprócz nauki w klasach ogólnych prowadzimy kształcenie w klasach mundurowych.

Oferujemy naukę języków obcych: angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  Uczniom szczególnie uzdolnionym proponujemy INDYWIDUALNY TOK NAUKI.
W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Pracujemy w przyjaznej atmosferze, zapewniając bezpieczeństwo i dodatkowe formy zajęć edukacyjnych.

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną ze sprzętem komputerowym i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym (komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne) w poszczególnych pracowniach przedmiotowych: językowych, historycznych, matematycznych, biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, komputerowej i językowej ze stałym dostępem do Internetu. W budynku szkoły znajdują się doskonale wyposażone laboratoria chemiczne, fizyczne i biologiczne oraz sala ratownictwa medycznego. Placówka dysponuje obiektem sportowym, w skład którego wchodzą: dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica oraz boiska usytuowane na zewnątrz. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki, czytelni i pracowni multimedialnej. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem i zestawem stałych tytułów w prenumeracie w czytelni szkolnej.

Szkoła posiada również gabinet pedagoga szkolnego, psychologa, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, salę do zajęć rewalidacyjnych, szatnię oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami maturalnymi. Pracują chętnie z każdym uczniem – uzdolnionym i wymagającym indywidualnej pomocy w nauce. Są otwarci na wszelkie pomysły uczniowskie, a praca jest dla nich pasją.