Oferta edukacyjna

III LO – nowoczesna szkoła z tradycjami

 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy:

 

Klasę pożarniczą

Klasę ratowniczo-medyczną

Klasę policyjną

Klasę wojskową – OPW

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

 

III Liceum Ogólnokształcące położone jest w centrum Gołonoga – w dzielnicy Dąbrowy Górniczej przy ulicy B. Prusa 3. Mimo iż liczy sobie 50 lat – jest nowoczesną placówką.

Od lat specjalizuje się w kształceniu przyszłych policjantów, żołnierzy, ratowników medycznych i pożarników, którzy uczą się przedmiotów ogólnych z dodatkowymi elementami cechującymi daną specjalność ( np. wiedza o policji, edukacja wojskowa, elementy ratownictwa medycznego, edukacja pożarnicza).

W III LO oferujemy naukę języków obcych: angielskiego,  hiszpańskiego, niemieckiego

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan UONET+

Pracujemy w przyjaznej atmosferze, zapewniając bezpieczeństwo i dodatkowe formy zajęć edukacyjnych. 
Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną ze sprzętem komputerowym
i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

Ze względu na specyfikę szkoły posiadamy bardzo dobre wyposażenie w sprzęt specjalistyczny do edukacji wojskowej, policyjnej, ratowniczej i pożarniczej między innymi: repliki karabinka AK, repliki ASG, przybory do walki wręcz, granaty ręczne, kamizelki taktyczne, radiotelefony, busole, tonfy policyjne, zestawy do pozoracji ran, fantomy szkoleniowe do resuscytacji oraz kamizelkę fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień. 

Placówka dysponuje obiektem sportowym, w skład którego wchodzą: dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki i czytelni. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania naszych uczniów.

Szkoła posiada również gabinet pedagoga szkolnego, psychologa, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, salę do zajęć rewalidacyjnych, szatnię oraz pomieszczenia administracyjne.

Nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami maturalnymi.

Pracują chętnie z każdym uczniem – zarówno uzdolnionym jak i wymagającym indywidualnej pomocy w nauce. Są otwarci na wszelkie pomysły uczniowskie, a praca jest dla nich pasją.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem planowanych klas na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.