Ogłoszenia

Dąbrowa Górnicza, 2019-11-26

Dyrektor  III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zaprasza do przedstawienia oferty na zakup 23 pakietów wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r. wg następującej specyfikacji (zał nr 1).

Oferty wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną należy składać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa
ul. B. Prusa 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem „Oferta- pakiet umundurowania”

do dnia 10 grudnia 2019r.

W związku z niezwykle krótkim terminem pomiędzy realizacją zamówienia, a zamknięciem roku budżetowego i koniecznością złożenia sprawozdania z realizacji zadania  oferent składa oświadczenie, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od otrzymania od zamawiającego informacji o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Załączniki:

  1. specyfikacja – pakiet umundurowania
  2. oznaka identyfikacyjna placówki III LO
  3. oświadczenie dot. realizacji zamówienia
  4. klauzula informacyjna

         Z poważaniem

Dyrektor szkoły
mgr Artur Iwan


Komunikat dla Rodziców
w sprawie profilaktyki stomatologicznej

Dyrektor szkoły informuje, że Wydział Oświaty jest w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającą świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Po podpisaniu porozumienia zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

 


III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły

mgr Artur Iwan


KONKURS OFERT

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława  Andersa w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na zakup wyposażenia klasy mundurowej realizującej „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” wg załącznika nr 1.

Oferty cenowe wraz z dokładnym opisem technicznym i zdjęciem oferowanego produktu należy składać na adres emaliowy szkoły  lo3dg@onet.pl lub w sekretariacie szkoły od pon. do piątku w godz. 7:30-15:30 do dnia 30 listopada 2018r.

Załącznik nr 1

LP. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ
1 Kamizelka taktyczna szt. 27
2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym szt. 27
3 Hełm ochronny (wojskowy lub replika balistycznego) szt. 27
4 Busola lub kompas szt. 10
5 Okulary ochronne szt. 27
6 Replika ASG z magazynkami w systemie AK / broń pneumatyczna z akcesoriami szt. 5
7 Maska przeciwgazowa szt. 2
8 Saperka z pokrowcem szt. 10
9 Komplet kpp + nosze medyczne kpl. 1
10 Staza taktyczna szt. 5
11 Radiotelefony PMR (w zestawie) szt. 3
12 Przybory do walki wręcz – gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę (kpl. przeznaczony dla 10 osób) kpl. 1
13 Makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK) szt. 2
14 Replika granatu ręcznego (treningowy, szkolny) szt. 4
15 Kurtka ubrania ochronnego typu Goretex (ubranie przeciwdeszczowe) wzór MON 128 szt. 27

RAPORT – Dziecko w krainie smartfonów