Ogłoszenia

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie stypendium
czytaj

 


Komunikat Dyrektora III LO

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole są zawieszone w dniach od 12 marca do 25 marca 2020.

Uczniowie nie przychodzą do szkoły, a w tych dniach są zobowiązani pozostać w domu, unikać kontaktów z innymi osobami, aby nie rozprzestrzeniać koronawirusa.

Informuję także uczniów, że ta przerwa nie jest przerwą feryjną, a zatem uczeń jest zobowiązany uczyć się samodzielnie zgodnie z wytycznymi nauczycieli przedmiotów. Od poniedziałku nauczyciele będą zamieszczać zagadnienia oraz wytyczne do pracy samodzielnej, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Wszystkie informacje dotyczące zawieszenia zajęć dostępne są pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/zajecia-w-placowkach-oswiatowych-odwolane/

Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi.

Dyrektor szkoły
Artur Iwan


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA
OTWÓRZ


OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW

W celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, w dniu 20 października 2019 roku Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawarło porozumienie z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4.

Zakres opieki stomatologicznej:
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Opieka stomatologiczna w zakresie  profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

 Kontakt do świadczeniodawcy  usług stomatologicznych :

Pani Urszula Szulińska,  telefon kontaktowy 797-424-880, mail stomat@wp.pl.


Informacja dotycząca wyboru oferty pakietów wyposażenia mundurowego

Po dokonaniu przeglądu i oceny ofert pakietów wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej wybrano pakiety zaproponowane przez Stowarzyszenie Patriotyczno – Militarne DWS z Katowic.


Dąbrowa Górnicza, 2019-11-26

Dyrektor  III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zaprasza do przedstawienia oferty na zakup 23 pakietów wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r. wg następującej specyfikacji (zał nr 1).

Oferty wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną należy składać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa
ul. B. Prusa 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem „Oferta- pakiet umundurowania”

do dnia 10 grudnia 2019r.

W związku z niezwykle krótkim terminem pomiędzy realizacją zamówienia, a zamknięciem roku budżetowego i koniecznością złożenia sprawozdania z realizacji zadania  oferent składa oświadczenie, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od otrzymania od zamawiającego informacji o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Załączniki:

  1. specyfikacja – pakiet umundurowania
  2. oznaka identyfikacyjna placówki III LO
  3. oświadczenie dot. realizacji zamówienia
  4. klauzula informacyjna

         Z poważaniem

Dyrektor szkoły
mgr Artur Iwan

 


III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły

mgr Artur Iwan


KONKURS OFERT

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława  Andersa w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na zakup wyposażenia klasy mundurowej realizującej „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” wg załącznika nr 1.

Oferty cenowe wraz z dokładnym opisem technicznym i zdjęciem oferowanego produktu należy składać na adres emaliowy szkoły  lo3dg@onet.pl lub w sekretariacie szkoły od pon. do piątku w godz. 7:30-15:30 do dnia 30 listopada 2018r.

Załącznik nr 1

LP. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ
1 Kamizelka taktyczna szt. 27
2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym szt. 27
3 Hełm ochronny (wojskowy lub replika balistycznego) szt. 27
4 Busola lub kompas szt. 10
5 Okulary ochronne szt. 27
6 Replika ASG z magazynkami w systemie AK / broń pneumatyczna z akcesoriami szt. 5
7 Maska przeciwgazowa szt. 2
8 Saperka z pokrowcem szt. 10
9 Komplet kpp + nosze medyczne kpl. 1
10 Staza taktyczna szt. 5
11 Radiotelefony PMR (w zestawie) szt. 3
12 Przybory do walki wręcz – gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę (kpl. przeznaczony dla 10 osób) kpl. 1
13 Makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK) szt. 2
14 Replika granatu ręcznego (treningowy, szkolny) szt. 4
15 Kurtka ubrania ochronnego typu Goretex (ubranie przeciwdeszczowe) wzór MON 128 szt. 27

RAPORT – Dziecko w krainie smartfonów