Psycholog szkolny

Harmonogram pracy psychologa  szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr Katarzyna Poralla 8.30 – 13.30 12.00 – 16.00 11.00 – 16.00 8.30 – 12.30 11.00 – 15.00

26 lutego 2020 roku odbył się w naszej szkole Dzień Zdrowia Psychicznego w ramach obchodzonego 23 lutego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją.


Drogi Uczniu

Zwróć się do psychologa szkolnego, jeśli zgadzasz się z jednym lub większą liczbą stwierdzeń znajdujących się poniżej:

Kontakty interpersonalne – rówieśnicy:

 • moje relacje z ludźmi mnie nie satysfakcjonują,
 • źle się czuję w swojej klasie,
 • popadam w liczne konflikty z innymi uczniami,
 • bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,
 • doskwiera mi samotność w grupie,
 • nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje,

Sytuacja szkolna – stres:

 • mam kłopoty z koncentracją, nie potrafię się skupić na nauce,
 • nie radzę sobie z nauką,
 • unikam szkoły, wagaruję,
 • brak mi motywacji i umiejętności organizowania czasu na naukę
 • czuję paraliżujący lęk przed sprawdzianem, odpowiedzią,
 • unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,

Nastrój – emocje:

 • często bez przyczyny jestem smutny, zdołowany,
 • mam czarne myśli,
 • nie panuję nad emocjami, łatwo wpadam w złość, wybucham,
 • duszę w sobie emocje, nie potrafię się nikomu zwierzyć,

Relacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami:

 • myślę, że nie mogę na nikogo liczyć,
 • mam poczucie krzywdy,
 • myślę, że nie rozumieją mnie, potrafią tylko wymagać,
 • wciąż się kłócimy,

Zachowania ryzykowne:

 • nie umiem się przeciwstawić presji rówieśników
 • wpadłaś/ wpadłeś w towarzystwo, które robi rzeczy, które Ci się nie podobają
 • próbowałam/próbowałem stosować substancje psychoaktywne

Zainteresowania:

 • interesuję się psychologią
 • chcę porozmawiać o swoich planach życiowych
 • chcę się z kimś podzielić swoim sukcesem

         Lub gdy po prostu chcesz porozmawiać:)

Drodzy Rodzice,

Psycholog szkolny wspomaga rodziców/opiekunów m.in. w zakresie:

 • problemów okresu dorastania,
 • radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka,
 • problemów z nauką dziecka oraz konfliktach szkolnych,
 • problemu stosowania używek, zagrożenia uzależnieniem,
 • zdrowia psychicznego dziecka i rodziny,
 • porad dotyczących instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących)

 Psycholog pomoże także, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.


Miejska Inauguracja Kampanii Profilaktycznych

W dniu 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbyła się inauguracja Miejskiej Kampanii Profilaktycznej po hasłem : Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. W tegorocznej kampanii głównymi celami są:

-wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

-edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

-ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

-kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych

zalet, mocnych stron i ograniczeń,

-wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Do udziału w inauguracji zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe w Dąbrowie Górniczej wraz z przedstawicielami uczniów z klas 6-8. W inauguracji udział wzięło 60  uczniów ze szkół podstawowych wraz z pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami.
Podczas części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły Artur Iwan, oraz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji asp. Damian Korczyński. Uczniowie klasy mundurowej zapoznali zaproszonych gości z podejmowanymi działaniami o charakterze profilaktycznym , odbywającymi się na terenie III LO ,jak również podejmowanymi akcjami na terenie miasta.

Po oficjalnej części uczniowie zostali podzieleni na 5 grup a następnie brali udział
w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli i uczniów zespołu o następującej tematyce:

– „Narkotyki, dopalacze, używki” –celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniom na negatywne konsekwencje zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć uczniowie przeprowadzili doświadczenie chemiczne polegające na rozpoznawaniu substancji jadalnych i niejadalnych oraz wykonali ćwiczenie , podczas którego mięli  dopasować skutki zażywania dopalaczy i prawidłowego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

– „Zdrowie i części ciała w języku angielskim” – celem zajęć było zapoznanie z tematyką pierwszej pomocy w języku angielskim.

– „Komunikacja empatyczna” – celem zajęć warsztatowych było wskazanie uczniom,
że komunikacja empatyczna pomaga łatwiej nawiązać relacje z rówieśnikami, rodzicami
i innymi osobami. Doskonalili także umiejętność rozpoznawania emocji na podstawie mimiki twarzy. Zapoznali się z  tematyką  inteligencji emocjonalnej, ze wskazaniem na pozytywne
i negatywne aspekty empatii w życiu codziennym.

– „Mural artystyczny” – zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w charakterze profilaktycznym o różnorodnej tematyce takiej jak: Kim chcę być?, Życie bez nałogów, Dopalacze- wypalacze, Świat jest mój ( osiąganie celów), Mogę wszystko ( na co mnie stać), Chce mi się chcieć, Potrafię wiele, aby być lepszym , Moje życie, moje zdrowie, Jak żyć zdrowo, Potrafię się bawić bez używek, Ważne dla mnie jest, Lubię i szanuję (kolegów, koleżanki, rodziców, …..), Rozmawiam i nie biję, Pomagam, akceptuję.

– „ Pierwsza pomoc” – celem zajęć było pokazanie pierwszej pomocy  przez uczniów III LO. W trakcie warsztatów uczniowie szkół podstawowych mięli możliwość wykorzystania RKO w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego, wykonywali zabezpieczenie różnego rodzaju ran i poznali sposoby bandażowania korzystając z zestawu do symulacji ran. Zapoznali się również z zasadami użycia AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Wśród 14 szkół, które wzięło udział w inauguracji zostały rozdysponowane materiały zakupione przez Wydział Oświaty oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Po przeprowadzonych zajęciach warsztatowych dla uczniów, oraz przekazaniu materiałów profilaktycznych dla obecnych  szkół nastąpiło uroczyste zakończenie inauguracji kampanii.


Współpraca pomiędzy
III LO im. gen. Władysława Andersa oraz SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym

29 listopada 2016 roku nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa
oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Katowicach.
W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w:

 • STREFIE MŁODZIEŻY

Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.
Strefa Młodzieży to cykliczne spotkania z uczniami, podczas których wykładowcy i studenci Uniwersytetu SWPS dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wątpliwości okresu dojrzewania rozwiewają spotkania psychologiczne z Michałem Pozdałem – seksuologiem, psychoterapeutą. Bez bagatelizowania, w przyjaznej atmosferze dyskutujemy na tematy związane z zaburzeniami odżywiania, depresją, czy lękiem, ale i cielesnością, seksualnością.Ponadto studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS przeprowadzają warsztaty z praktycznego zastosowania psychologii w życiu codziennym – jak zarządzać czasem, jak radzić sobie ze stresem maturalnym, w jaki sposób efektywnie się uczyć itd.

 • DNIACH Z PSYCHOKRYMINALISTYKĄ

Czy śladem kryminalistycznym może być guzik albo ślad po pocałunku? Jak odtworzyć tok myślenia przestępcy i odwzorować miejsce zbrodni? Na czym właściwie polega profilowanie? Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania kłamstw w psychologii sądowej? Na te i inne pytania szukają  odpowiedzi uczniowie naszej szkoły podczas praktycznych warsztatów i ciekawych wykładów organizowanych w  ramach Dni z psychokryminalistyką na Uniwersytecie SWPS w Katowicach .  Uczestnicy mają okazję wziąć udział w zajęciach, które pokazują praktyczny wymiar studiowania psychokryminalistyki.

 • DNIU Z PSYCHOLOGIĄ

Dzień z psychologią to wydarzenie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się psychologią i chcą bliżej zapoznać się z tą dziedziną nauki. Uczniowie podczas wykładów i warsztatów poznają praktyczne zastosowanie psychologii w różnych aspektach codziennego życia, a także dowiadują się  więcej na temat studiowania psychologii i możliwości  jakie daje ukończenie tego kierunku studiów. Biorą udział w warsztatach, które pomagają im lepiej poznać siebie , swoje zasoby a także sposoby własnego rozwoju i samodoskonalenia.