Terminarz rekrutacji

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Termin Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do 14 maja
2021r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności w oddziale przygotowania wojskowego
od 17 maja
do 31 maja
2021 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
od 17 maja
do 21 czerwca
2021 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
07 – 08 czerwca
2021 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału wojskowego
09 czerwca
do godz. 15.00
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
od 25 czerwca
do 14 lipca
2021 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
do 14 lipca
2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 do 21 lipca
2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
22 lipca
2021 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 23 lipca
do 30 lipca
2021 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
2 sierpnia
2021 r.
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 • 02 sierpnia 2021r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • do 03 sierpnia 2021r.  opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 Terminarz postępowania uzupełniającego:

 • 03 sierpnia 2021r. – 06 sierpnia 2021r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • 03 sierpnia 2021r. – 05 sierpnia 2021r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
 • 06 sierpnia 2021r. – 10 sierpnia 2021r.przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału wojskowego
 • do 13 sierpnia  podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 • do 05 sierpnia 2021r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 13 sierpnia 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
 • 16 sierpnia godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • 17 sierpnia 2021r. – 20 sierpnia 2021r.( do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 23 sierpnia 2021 r. (godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły
 • 23 sierpnia 2021r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • 24 sierpnia 2021r.  opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Tryb odwoławczy

 • do 05 sierpnia 2021r.  wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej